Zwerfkatten

Een zwerfkat is een kat die verblijft in de omgeving van mensen van wie ze, vrijwillig of niet, een deel van haar voeding krijgt. Deze kat blijft baas over haar verplaatsing en over haar voortplanting, heeft geen eigenaar of geen eigenaar meer en bevindt zich over het algemeen in plantsoenen en braakliggende gronden van de gemeente.

Een huiskat is een kat die de woning van haar meester deelt. Deze meester beheerst de voorplanting en de beweging van deze kat en voedt ze eveneens. Om het even welke kat die geïdentificeerd kan worden (medaille, bandje, etc.) wordt als huiskast beschouwd.

Een aantal jaren geleden evolueerde Vlaanderen richting Zuid-Europese toestanden: achter elke hoek of in elke wijk kwam je zwerfkatten tegen. Met als gevolg: last voor de buurt en hopen zieke kittens. Als gevolg daarvan zijn gemeentelijke zwerfkattenprojecten ontstaan, met dat van Laarne als mooi voorbeeld.

• Loopt er een zwerfkat in je buurt? Dan volstaat een telefoontje naar de milieudienst op 09 365 46 10
• Het is dus niet de bedoeling dat je zelf één of meerdere katten vangt en naar de dierenarts brengt. De gemeente dient eerst gecontacteerd te worden.
• Vind je moederloze kittens, dan wacht je best 12 uur af of er toch geen moederkat komt kijken. Zorg er best wel voor dat de kittens beschut liggen. Zwerfkatten mogen trouwens samen met hun kittens gemeld
worden.
• De Milieudienst zorgt ervoor dat er een kooi wordt uitgezet en het dier naar een dierenarts op de gemeente gebracht wordt voor controle van de chip, gezondheidscontrole, ontvlooiing en ontworming en eventueel castratie of sterilisatie.
• Heeft het dier een chip, dan wordt het baasje verwittigd.
• De écht wilde dieren krijgen na controle en sterilisatie/castratie, een knipje in hun oor om duidelijk aan te tonen dat ze steriel zijn. Ze worden dan terug uitgezet, maar steeds in samenspraak met de melder. De  tamme dieren worden overgebracht naar Kapoela, de kattenopvang, waar zij gechipt worden en ter adoptie worden geplaatst.
• Alleen ongeneeslijk zieke of terminale dieren laten we inslapen.

KAPOELA
Langs deze weg doen we ook een warme oproep naar opvanggezinnen die bereid zijn één of meerdere katjes voor korte tijd op te vangen. De mensen worden goed begeleid, krijgen materiaal, kattenbakvulling en voeding ter beschikking. Ze kunnen met al hun vragen terecht bij Kapoela. Al engageer je je voor slechts één katje, we zullen je dankbaar zijn in naam van al onze zwervers. Neem gerust contact op: 0468 58 26 80