Met deze praktische tips spring je zuinig om met water bij langdurige droogte

Vlaanderen kampte de afgelopen jaren met langdurige droogte. Ook dit jaar beleven we opnieuw een historische warme en droge zomer. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij geven we jullie graag een aantal tips om zuinig om te gaan met water.

Door de aanhoudende droogte in de voorbije jaren daalden de grondwaterstanden, en ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen waren laag. Daardoor ontstonden problemen (bijv. lage zuurstofgehaltes, blauwalgen, vissterfte) in rivieren, beken, vijvers, … Bij droogte roepen de overheden op om spaarzaam om te gaan met water. Op 15 juli jl. vaardigde de gouverneur van Oost-Vlaanderen een verbod uit op waterontrekking uit Oost-Vlaamse onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Op maandag 8 augustus kwam de adviesgroep Droogte samen om eventuele maatregelen op Vlaams niveau te bespreken. Voorlopig werd beslist om nog geen bijkomende maatregelen uit te vaardigen.

Toch mogen we de droogteproblematiek niet onderschatten! Als bestuur geven we je graag enkele tips mee om in deze droge periode nog zuiniger om te springen met water in huis en in de tuin!

Ook de Vlaamse Milieumaatschappij geeft tal van praktische tips om water te besparen in het huishouden en in je tuin! Neem een kijkje op hun website!

Gepubliceerd opwoensdag 10 aug 2022 om 11:04