Zorgloket

Het zorgloket is een samenwerking tussen de sociale dienst van het OCMW, de dienst mantel- en thuiszorg en het lokaal dienstencentrum van de  Zorgband.

Het zorgloket richt zich naar zorgbehoevenden (ongeacht hun leeftijd), ouderen en hun mantelzorgers.

Het biedt informatie die senioren en hulpbehoevenden helpt om zich te oriënteren op het langer, comfortabel en actief thuis blijven wonen. Zo kunnen bezoekers zich via het Zorgloket laten informeren over vergoedingen, hulpmiddelen en thuiszorgdiensten, vrijetijdsbesteding, ondersteuning inzake mobiliteit, zorgsystemen enz.

Het zorgloket zoekt samen met hulpvrager een gepast antwoord op zijn vraag, geeft informatie of gaat mee op zoek naar de juiste ondersteuning. Voor concrete dienstverlening verwijzen we zowel intern als extern door naar de juiste persoon of dienstverlening. Waar mogelijk plant het zorgloket rechtstreeks een afspraak in. 

Voorwaarden

Maatschappelijk werkers uit beide diensten bemannen het loket binnen hun eigen organisatie.

De zorgbehoevende, oudere of mantelzorger kan zich tot het loket richten dat voor hem het beste bereikbaar of meest toegankelijk is.

De aanvrager kan langskomen na afspraak of kan een huisbezoek aanvragen tijdens de kantooruren.

Procedure

Het zorgloket kan de aanvrager begeleiden en/of informeren over volgende aanvragen:

 • Borgstelling voor een woonzorgcentrum
 • Opvang voor zorgbehoevende ouderen
 • Eerstelijnspsycholoog voor 65-plussers
 • Gemeentelijke mantelzorgpremie
 • Gezinszorg
 • Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Mindermobielen vervoer
 • Palliatieve premie
 • Pedicure
 • Personenalarmsysteem
 • Persoonsverzorging
 • Poetsdienst
 • Tegemoetkoming voor incontinente patiënten
 • Thuiszorg - Poetsdienst
 • Tussenkomst in mindermobielenvervoer