Zorgband Leie en Schelde

Vanaf 01 januari 2020 nam de Zorgband Leie en Schelde de ouderenzorgtaken over van de OCMW-besturen van Laarne, Destelbergen, Merelbeke, Nazareth en het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. Door samen de krachten te bundelen ontstaat een sterke zorgorganisatie en wordt de toekomst van de openbare ouderenzorg verzekerd.

Er wordt blijvend ingezet op kwaliteitsvolle, nabije en betaalbare zorg, waarbij een efficiënte aanpak en schaalvergroting het antwoord biedt op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Aanbod

Concreet bestaat de Zorgband Leie en Schelde uit 5 woonzorgcentra (woonzorgcentrum Hof ten Kouter, Kouterhof, het Lindeken, Wielkine en zorgcentrum Lemberge) met in totaal 572 bedden (inclusief kortverblijf/herstelverblijf), een revalidatiecentrum met 63 bedden, 103 serviceflats/bejaardenwoningen, 3 dagverzorgingscentra (De Dagvlinder, De Triangel en De Boomgaard), 3 dienstencentra (’t Binnenhof, De Reinaert en De Merelaar), een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor 143 inwoners te Merelbeke, een dienstenchequebedrijf voor poetshulp aan huis bij 1172 inwoners van Laarne/Destelbergen/Merelbeke en Nazareth, 1 dienst warme maaltijden aan huis in Laarne, klusjesdienst in Merelbeke en Nazareth en een mindermobielendienst in Laarne/Merelbeke en Nazareth.

Meer info

In onze gemeente kan je voor alle vragen terecht bij de Laarnse leden van de raad van bestuur van de Zorgband: schepen van sociale zaken en zorg Hilde Nobels en gemeenteraadslid Dr.Piet Baetens.

Welzijnsvereniging