Woonplus

Wat?

Woonplus is de intergemeentelijke samenwerking rond wonen (in ruime zin) tussen de lokale besturen van Laarne, Lochristi, Wetteren en Wichelen. De samenwerking startte op in 2009 en werd al die tijd financieel en administratief mee ondersteund vanuit het Agentschap Wonen in Vlaanderen

Recent kreeg Woonplus een nieuwe goedkeuring tot subsidiëring van haar werking en dit tot 31.12.2025.
Thema’s als woningkwaliteit, huurmarkt, leegstand, verwaarlozing, groepsaankopen,… worden gezamenlijk uitgewerkt tussen de 3 lokale besturen onder de koepel van Woonplus.

Op deze manier kan een soortgelijke informatie- en dienstverlening worden aangeboden aan alle inwoners van ons werkingsgebied. Daarnaast zetten we met de woonpluswerking enorm in op workshops, lezingen, voordrachten,… rond woongerelateerde thema’s in ruime zin. Door onze subsidiëring vanuit  Wonen in Vlaanderen kunnen we deze gratis aan inwoners aanbieden.

Woonplus heeft een stuurgroep (beleid en ambtenaren) en een projectgroep (ambtenaren) – respectievelijk te lezen als een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur om de werking te waarborgen. Woonplus heeft eigen statuten en een huishoudelijk reglement. Woonplus wordt gecoördineerd door een fulltime coördinator – Delitsia Van Cassel.

Vanuit Lokaal Bestuur Laarne is beleidsmatig Schepen Hilde Nobels afgevaardigd en ambtelijk woondienst (Els Jacobs) en sociale dienst. 

Woonplus heeft een eigen website. Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven op een gratis digitale nieuwsbrief. Zo blijf je meteen op de hoogte van alle nieuwtjes rond premies, besparingen, groepsaankopen, gewijzigde wetgeving, workshops en lezingen die doorgaan,…

Contact

Voor vragen rond Woonplus kunt u contact opnemen met :

 

Gerelateerde items