Week van de duurzame gemeente 2022

LAARNE DOET MEE AAN DE WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE!

Op 25 september 2022 viert de hele wereld de zevende verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd:

Laarne viert die verjaardag van 18 tot 25 september! We hangen de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten een aantal duurzame helden in de kijker. Deze helden zijn inwoners, scholen, organisaties of bedrijven die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Zij worden de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen.

In 2022 ligt de focus op helden die bijdragen aan één van de basisprincipes van de Agenda 2030: “Leave No One Behind” (Laat niemand achter). Dit principe staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om armoede uit te roeien in al haar vormen, om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en om de ongelijkheden en kwetsbaarheden te verminderen waardoor mensen achterblijven en waardoor het potentieel van zowel individuen als de mensheid ondermijnd wordt.

LAARNE ZOEKT DUURZAME HELDEN!

Ben jij in je dagelijkse leven (in je job, je hobby, je vereniging) bezig met de zorg voor jouw medemens of voor de brede maatschappij? Vind jij dat jij dit jaar perfect past binnen het thema “Laat niemand achter”? Dan ben jij ongetwijfeld een duurzame held! Laarne pakt graag uit met jou als inwoner:

  • Stel je snel kandidaat via info@laarne.be (liefst vóór 01/08/2022).
  • Ken je andere mensen die zich dagelijks inzetten om van Laarne een aangenamer, eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer, veiliger plekje te maken? Geef ook gerust hun namen door!

Wat doet een duurzame held tijdens de Week van de Duurzame Gemeente? Gewoon z’n ding! Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat je het nodige campagnemateriaal krijgt om je heldenstatus in de kijker te zetten én maakt lawaai rond alle helden via de communicatiekanalen van de gemeente, in de lokale media en op de campagnewebsite www.duurzamegemeente.be.

Nog niet helemaal overtuigd?