Klachten & meldingen

Een melding heeft betrekking op een bepaalde tekortkoming die u als burger opmerkt, bvb :

- een defect aan het wegdek
- een verstopte riolering
- verkeerde spelling van een naam, enz.

Een melding kan u als burger steeds doen en dit op heel eenvoudige wijze : vul het online meldingsformulier in en stuur ons zo uw melding direct door. Uiteraard kan u ook nog steeds op de traditionele wijze een ingevulde meldingskaart, die u maandelijks terugvindt in "Laarne informeert", opsturen op volgend adres : Dorpsstraat 2, 9270 Laarne.

Een klacht is een uiting waarbij u als ontevreden burger klaagt over een door de overheid al dan niet verrichtte handeling of prestatie, m.a.w. u voelt zich als burger niet correct behandeld door de lokale overheid.

Anonieme klachten worden niet behandeld

Klachten zijn niet van toepassing op:   

  • algemene klachten over de regelgeving
  • algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid
  • klachten over beleidsvoornemens of verklaringen

Lees hier het volledige Klachtenreglement

Een klacht kan men indienen via:

  • e-mail: klachten@laarne.be
  • via klachtenformulier
  • loket: 2de  verdieping - Pascal Haelterman, klachtencoördinator
  • fax: 09/366 29 70 t.a.v. klachtencoördinator
  • via brief: t.a.v. klachtencoördinator, Dorpsstraat 2, 9270  Laarne

Laatst gewijzigd op: 03/08/18