Belastingen, retributies, reglementen en politiebesluiten

Buiten politiereglementen, waarvoor de gemeenteraad zijn bevoegdheid ontleent aan de federale wetgeving en aan de nieuwe gemeentewet kan de gemeenteraad op basis van het gemeentedecreet reglementen vaststellen die betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendig bestuur van de gemeente.

Laatst gewijzigd op: 24/09/14

Financiën

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 34
F 09/366 29 70
rekendienst@laarne.be
facturen@laarne.be

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be