Omgevingsanalyse

Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is een “planningsjaar”. Het nieuwe bestuur maakt daarom in 2019 een Meerjarenplan op, waarin het beleid voor de komende zes jaar wordt vastgesteld. Met dit beleid willen we tegemoet komen aan de noden en behoeften die op dit moment in Laarne en Kalken leven. Daarom werd ter voorbereiding van het Meerjarenplan een omgevingsanalyse gemaakt, waarin alle mogelijke cijfers over Laarne werden opgenomen. Deze omgevingsanalyse vormt de basis voor de komende beleidsplanning en dient ter inspiratie van de beleidsmakers en de administratieve diensten.

Laatst gewijzigd op: 4/12/19