Verkeerscommissie

De verkeerscommissie heeft als opdracht overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven voorstellen rond verkeer en mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder.

De verkeerscommissie is vanaf 2013 geprofessionaliseerd, m.a.w. zij zal voortaan samengesteld zijn uit actoren die professioneel bezig zijn met verkeer, veiligheid en mobiliteit. De commissie zal het gemeentebestuur advies verlenen over:

- het verhelpen van probleempunten op de openbare weg door het opmaken van een aanvullend verkeersreglement;
- infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid;
- sensibiliseringsacties inzake verkeersveiligheid;
- verkeerstechnische aspecten bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Voorzitter

Burgemeester Ignace De Baerdemaeker
Dorpsstraat 2
9270 Laarne

Secretaris

Koen Patoor
Dorpsstraat 2
9270 Laarne
verkeerscommissie@laarne.be
09/365.46.14

Statuten

Verslagen

Mobiliteit                 

Laatst gewijzigd op: 31/05/16