Gemeentelijke Begeleidingscommissie

De gemeentelijke begeleidingscommissie is een overlegorgaan dat de gemeente adviseert en stuurt bij het opmaken en handhaven van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

In tegenstelling tot de verkeerscommissie bekijkt de GBC de mobiliteitsaspecten op een gemeenteoverschrijdende schaal, zodat een visie wordt ontwikkeld en uitgewerkt die een ruimer karakter heeft dan het bieden van een oplossing voor de gemeentelijke mobiliteitsproblematiek.

In de GBC zit een afvaardiging van:

 • Vaste leden
  - Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest (AWV)
  - een vertegenwoordiger van de Afdeling Beleid, Mobiliteit en verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Provincie Oost- Vlaanderen
  - een vertegenwoordiger van de gemeente
  - Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
 • Variabele leden (adviserend)
  - een vertegenwoordiger van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie  (LNE) van de Provincie
  - een vertegenwoordiger van Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) van de Provincie
  - de lokale politie
  - de gemeentelijke dienst Mobiliteit
  - een afgevaardigde van de Fietsersbond of Voetgangersbeweging

Binnen deze structuur hebben AWV, de provincie en De Lijn als voornaamste taak om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt opgemaakt en uitgevoerd in synergie met de mobiliteitsplannen van de omliggende gemeenten, en met de bovengemeentelijke mobiliteitsmodi, zoals de aanwezigheid van autosnelwegen, bus-, tram- en treinverbindingen, waterwegen, …

Secretaris

Renaat Verstuyft (diensthoofd grondgebiedszaken)
Dorpsstraat 2
9270 Laarne
09/365.46.15

Verslagen

Laatst gewijzigd op: 04/09/18