Bibliotheekraad

Het beheersorgaan van de bibliotheek bestaat uit 14 leden die om de 6 jaar, bij elke nieuwe legislatuur van de gemeenteraad, aangeduid worden.

Dit orgaan is paritair samengesteld en bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de gebruikers en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de politieke fracties die in de gemeenteraad zetelen. De vergaderingen vinden 4x per jaar plaats.

Het beheersorgaan staat in voor het beheer van de bibliotheek en stimuleert de werking ervan.

Daarnaast heeft ze ook een adviserende taak t.a.v. de gemeenteraad en het schepencollege inzake de werking van de bibliotheek.

Tevens geeft ze haar goedkeuring aan de beleids- en actieplannen van de bibliotheek.

Voorzitter

Annick Trivier
Hofland 14
9270 Kalken

Secretaris

Stefanie Audenaert
p/a Keistraat 5
9270 Laarne
stefanie.audenaert@laarne.be
09/365.24.12

Bibliotheekbeleidsplan

Bibliotheek (openingsuren en contact)

Statuten

Verslagen Bibliotheekraad

Laatst gewijzigd op: 30/08/18