Bibliotheekraad (archief)

De gemeenteraad keurde  in zitting  van 5 september 2019 het participatiereglement en de statuten van de nieuwe adviesraden goed en nam kennis van de samenstelling van de verschillende adviesraden. Bij deze beslissing werd het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum de [2] Dorpen en het beheersorgaan openbare bibliotheek opgeheven en smolten zij samen met de bestaande Cultuurraad tot de nieuwe Cultuurraad.

Statuten

Verslagen Bibliotheekraad

Laatst gewijzigd op: 08/01/20