Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert het schepencollege of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.

De voornaamste taken van de Gecoro liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies.

Tot slot kan de Gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Voorzitter

Architect Lieven Hanselaer
Koffiestraat nr 61

9270 Laarne

lieven.hanselaer@telenet.be

Secretaris

Stijn Monsaert
Dorpsstraat 2
9270 Laarne
gecoro@laarne.be
09/365.46.10

Huishoudelijk reglement

Verslagen

Laatst gewijzigd op: 24/09/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be