Agenda - toelichting - kort verslag

GEMEENTERAAD

AGENDA

AANVULLENDE
DAGORDE

VERKLARENDE
NOTA

AANVULLENDE
VERKLARENDE NOTA

BESLUITENLIJST

AUDIOVERSLAG

NOTULEN

  • 26 maart 2020

GEANNULEERD

GEANNULEERD

* = geen opname

OCMW-RAAD

AGENDA

AANVULLENDE
DAGORDE

VERKLARENDE
NOTA

AANVULLENDE
VERKLARENDE NOTA

BESLUITENLIJST

AUDIOVERSLAG

NOTULEN

  • 26 maart 2020

GEANNULEERD

GEANNULEERD

* = geen opname

Tegen de genomen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid : zie de klachtenwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Inzage of afschrift van de documenten kan gevraagd worden via de procedure in het kader van openbaarheid van bestuur.

Archief Gemeenteraad + OCMW-raad 2009 -> 2019

Laatst gewijzigd op: 26/03/20