Agenda - toelichting - kort verslag

GEMEENTERAAD

AGENDA

AANVULLENDE
DAGORDE

VERKLARENDE
NOTA

AANVULLENDE
VERKLARENDE NOTA

BESLUITENLIJST

AUDIOVERSLAG

NOTULEN

  • 23 mei 2019 *
  • 28 november 2019 *

* = geen opname

OCMW-RAAD

AGENDA

AANVULLENDE
DAGORDE

VERKLARENDE
NOTA

AANVULLENDE
VERKLARENDE NOTA

BESLUITENLIJST

AUDIOVERSLAG

NOTULEN

  • 23 mei 2019 *
  • 28 november 2019 *

* = geen opname

Tegen de genomen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid : zie de klachtenwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Inzage of afschrift van de documenten kan gevraagd worden via de procedure in het kader van openbaarheid van bestuur.

Archief gemeenteraad 2009 -> 2018

Laatst gewijzigd op: 21/02/20