Verkiezingen 2019

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019:

 • Gewest - en gemeenschapsparlementen (= Vlaams Parlement)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers (= Federaal Parlement)
 • Europees Parlement

Vacature: voorzitters en bijzitters in een stem - of telbureau

Het gemeentebestuur van Laarne is op zoek naar enthousiaste personen die (éénmalig) de rol van voorzitter of bijzitter in een stem – of telbureau willen opnemen. U zal altijd toegewezen worden aan het bureau van uw buurt waardoor u nieuwe mensen uit uw buurt beter kan leren kennen of mensen die u al een tijdje niet meer heeft gezien opnieuw te ontmoeten. Naast de wettelijke vastgelegde vergoeding kunt u in Laarne ook rekenen op:

 • Goede documentatie en een degelijke opleiding voor de voorzitters
 • Zetelen in een bureau uit uw buurt, u hoeft geen ‘verre’ verplaatsingen te doen
 • En last but not least: een goede catering met koffie, waters, frisdrank en diverse belegde broodjes

Contact en informatie: dienst Burgerzaken (Tom Goddefroy) – 09/365.46.01 – burgerzaken@laarne.be

Verkiezingen voor het Vlaamse Parlement

Het Vlaams Parlement wordt telkens verkozen voor een vaste periode van 5 jaar.Om als kiezer uw stem te mogen uitbrengen (actief kiesrecht) moet u aan het volgende voldoen:

 • u moet Belg zijn op 1 maart 2019
 • u moet minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente op 1 maart 2019
 • u mag niet  ontzet zijn uit het stemrecht op 26 mei 2019

Verkiezing van het Europees parlement

Om als kiezer uw stem te mogen uitbrengen moet u aan het volgende voldoen:

 • u moet Belg zijn op 1 maart 2019
 • u moet minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente op 1 maart 2019
 • u mag niet  ontzet zijn uit het stemrecht op 26 mei 2019

Verblijft u als Belg in het buitenland (ingeschreven in de registers van de betreffende consulaire beroepspost op 1 maart 2019), dan heeft u stemrecht. Klik hier voor meer informatie hieromtrent.

Verblijft u als EU - burger in België? dan heeft u stemrecht als u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • u moet minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente op 1 maart 2019
 • u mag niet  ontzet zijn uit het stemrecht op 26 mei 2019

Klik hier voor meer informatie hieromtrent.

Verkiezingen van Kamer van Volksvertegenwoordigers

Om parlementskiezer te zijn moet men :

 • u moet Belg zijn op 1 maart 2019
 • u moet minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente op 1 maart 2019 (of in een consulaire beroepspost op 1 maart 2019)
 • u mag niet  ontzet zijn uit het stemrecht op 26 mei 2019

Er is ook stemrecht voor Belgen die resideren in het buitenland. Klik hier voor meer informatie hieromtrent.

Wat als men niet beschikbaar is op de dag van de stemming?

Volgens de Grondwet is de stemming verplicht indien u ingeschreven bent op de kiezerslijst. De stemplicht betekent niet dat iedereen verplicht is om een stem uit te brengen. Blanco stemmen kan ook. Personen die hun stemplicht niet vervullen, kunnen vervolgd worden door de Vrederechter. Die is vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.

Indien u zich in de onmogelijkheid bevindt om te gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heeft u volgende opties:

 • Stemmen bij volmacht: Klik hier
 • Onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van het kieskanton. Deze zal oordelen of de reden al dan niet verantwoord is. Laarne behoort tot het kanton Wetteren: vredegerecht Wetteren, Gentsesteenweg 90, 9230 Wetteren

Link:

Voor meer informatie kan u terecht bij :

Dienst Burger en Welzijn

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
Tel. 09/365 46 01
burgerzaken@laarne.be

Laatst gewijzigd op: 12/03/19