Besluiten van de burgemeester

Verplichte vermeldingen vanaf 1 januari 2019 op basis van:

  • het Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017
  • het Besluit Vlaamse regering 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones

Bij de publicatie van de lijsten van besluiten en integrale besluiten werd rekening gehouden worden met de uitzonderingsgronden die bepaald zijn in het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Tegen de genomen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid : zie de klachtenwijzer Agentschap Binnenlands Bestuur

Inzage of afschrift van de documenten kan gevraagd worden via de procedure in het kader van openbaarheid van bestuur.

publicatie

Besluiten in het kader van de Corona pandemie
Besluit van de burgemeester van 11 maart 2020 betreffende het afgelasten van het Lentefeest voor senioren, gepland op 17 maart 2020

17 maart 2020

Besluit van de burgemeester van 13 maart 2020 met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden

17 maart 2020

Besluit

publicatiedatum

1 .Besluit van de burgemeester van 08 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Termstraat ter hoogte van huisnummer 28

16 januari 2019

2. Besluit van de burgemeester van 14 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Lepelstraat ter hoogte van huisnummer 54

16 januari 2019

3. Besluit van de burgemeester van 16 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 10

13 februari 2019

4. Besluit van de burgemeester van 16 januari 2019 betreffende afsluiten van de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 10

13 februari 2019

5. Besluit van de burgemeester van 21 januari 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken door KSA Laarne tijdens het spaghettifestijn op 16 februari 2019

13 februari 2019

6. Besluit van de burgemeester van 21 januari 2019 betreffende deur aan deur verkoop van pannenkoeken door de Scouts Sint-Jan Wetteren op 23 februari 2019

13 februari 2019

7. Besluit van de burgemeester van 22 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kruisenstraat ter hoogte van huisnummer 56B

13 februari 2019

8. Besluit van de burgemeester van 21 januari 2019 betreffende afsluiten van de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 10

13 februari 2019

9. Besluit van de burgemeester van 22 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod van het openbaar domein in de Heirweg ter hoogte van huisnummer 57

13 februari 2019

10. Besluit van de burgemeester van 22 januari 2019 betreffende deur aan deur verkoop van wafelen door de KAJ Kalken op 9 februari 2019

13 februari 2019

11. Besluit van de burgemeester van 24 januari 2019 betreffende snoepjesverkoop in de sporthal ten voordele van een goed doel door C*tien

13 februari 2019

12. Besluit van de burgemeester van 29 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kruisenstraat ter hoogte van huisnummer 50

13 februari 2019

13. Besluit van de burgemeester van 29 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterdreef ter hoogte van huisnummer 10

13 februari 2019

14. Besluit van de burgemeester van 28 januari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Nonstraat ter hoogte van huisnummer 11

13 februari 2019

15. Besluit van de burgemeester van 04 februari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod op de parking van het WZC

13 februari 2019

16. Besluit van de burgemeester van 04 februari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod op de parking van het WZC

13 februari 2019

17. Besluit van de burgemeester van 04 februari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod op de parking van GS De Windwijzer Kouterstraat

13 februari 2019

18. Besluit van de burgemeester betreffende de tijdelijke toelating tot containerpark

13 februari 2019

19. Besluit van de burgemeester van 05 februari 2019 betreffende Inname Openbaar Domein op de parking van kerk in Kalken

13 februari 2019

20. Besluit van de burgemeester van 13 februari 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken door KSA Laarne tijdens de 40 fr fuif op 10 maart 2019

13 februari 2019

21. Besluit van de burgemeester van 08 februari 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 16

13 februari 2019

22. Besluit van de burgemeester van 11 februari  2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kruisenstraat ter hoogte van huisnummer 6

13 februari 2019

23. Besluit van de burgemeester van 12 februari  2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Warande ter hoogte van huisnummer 125

13 februari 2019

24. Besluit van de burgemeester van 12 februari  2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Lepelstraat ter hoogte van huisnummer 19

13 februari 2019

25. Besluit van de burgemeester van 14 februari  2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Vromondstraat ter hoogte van huisnummer 49

21 februari 2019

26. Besluit van de burgemeester van 14 februari  2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Oostremstraat ter hoogte van huisnummer 31

21 februari 2019

27. Besluit van de burgemeester van 14 februari  2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterdreef ter hoogte van huisnummer 12

21 februari 2019

28. Besluit van de Burgemeester - Volgorde van aanstelling schepenen met handtekeningbevoegdheid voor het digitaal ondertekenen van akten (DABS) bij afwezigheid Burgemeester

21 februari 2019

29. Besluit van de Burgemeester - delegatie handtekenbevoegdheid voor het digitaal ondertekenen van akten (DABS) door de medewerkers van de dienst Burgerzaken.

21 februari 2019

30. Besluit van de Burgemeester -  Delegatie afleveren toelating tot crematie

21 februari 2019

31. Besluit van de Burgemeester - delegatie betekening bijlagen vreemdelingen

21 februari 2019

32. Besluit van de Burgemeester betreffende het niet verlenen van de tijdelijke toegang tot containerpark

21 februari 2019

33. Besluit van de burgemeester betreffende tijdelijk parkeerverbod Keillefeesten 2019

5 maart 2019

34. Besluit van de burgemeester van 26 februari  2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod Kerkwegel

5 maart 2019

35. Besluit van de burgemeester van 28 februari 2019 betreffende startuur werkzaamheden Kalkendorp

5 maart 2019

36. Besluit van de burgemeester betreffende de tijdelijke toelating tot containerpark

5 maart 2019

37. Besluit van de burgemeester betreffende toelating Kampvuur op zaterdag 9 maart op terrein KSA Laarne

8 maart 2019

38. Besluit van de burgemeester van 07 maart 2019 betreffende de verkoop van dranken door feestcomité De Keille op de Keillefeesten 24 - 25 mei 2019

8 maart 2019

39. Besluit van de burgemeester van 07 maart 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken door Chiro Den Averaan voor de fuif Bunny language op 11 en 12 mei 2019

8 maart 2019

40. Besluit van de burgemeester van 07 maart 2019 betreffende stickerverkoop Rode Kruis van 25 april 2019 tot 09 mei 2019

11 maart 2019

41. Besluit van de burgemeester van 08 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod in de Eekhoekstraat hoogte van huisnummer 5 - parking voor het kasteel

12 maart 2019

42. Besluit van de burgemeester van 08 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 20

12 maart 2019

43. Besluit van de burgemeester van 14 maart 2019 betreffende de verkoop van gisthoudende dranken door Viva SVV Kalken Laarne

19 maart 219

44. Besluit van de burgemeester van 14 maart 2019 betreffende Breugelfeest

19 maart 2019

45. Besluit van de burgemeester van 14 maart 2019 betreffende Lentefeest

19 maart 2019

46. Besluit van de burgemeester van 13 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Provinciebaan ter hoogte van huisnummer 163

19 maart 2019

47. Besluit van de burgemeester van 19 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kruisenstraat ter hoogte van huisnummer 35

19 maart 2019

48. Besluit van de burgemeester van 19 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kruisenstraat ter hoogte van huisnummer 50

19 maart 2019

49. Aanduiding plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigers van de overheid en plaatsvervangers, secretaris en technici voor het HOC en het BOC

19 maart 2019

50. Besluit van de burgemeester van 20 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 15a

20 maart 2019

51. Besluit van de burgemeester van 20 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Vromondstraat  ter hoogte van huisnummer 52

20 maart 2019

52. Besluit van de burgemeester van 20 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Wegvoeringstraat ter hoogte van huisnummer 37-39

20 maart 2019

53. Besluit van de burgemeester van 25 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname openbaar domein in de Dorpsstraat 8

26 maart 2019

54. Besluit van de burgemeester van 26 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kleine Molenstraat ter hoogte van huisnummer 37

28 maart 2019

55. Besluit van de burgemeester van 28 maart 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 39-41

28 maart 2019

56. Besluit van de burgemeester van 3 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Lepelstraat ter hoogte van huisnummer 79

15 april 2019

57. Besluit van de burgemeester betreffende het kappen van 5 populieren, Scheestraat 14A

15 april 2019

58. Besluit van de burgemeester van 3 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Vromondstraat  ter hoogte van huisnummer 52

15 april 2019

59. Besluit van de burgemeester van 09 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Dorpsstraat  ter hoogte van huisnummer 11-15

15 april 2019

60. Besluit van de burgemeester van 09 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Kerkwegel

15 april 2019

61. Besluit van de burgemeester van 09 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 33

15 april 2019

62. Besluit van de burgemeester van 17 april 2019 betreffende stickerverkoop Rode Kruis (KALKEN) van 25 april 2019 tot 09 mei 2019

23 april 2019

63. Besluit van de burgemeester van 16 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 10

23 april 2019

64. Besluit van de burgemeester van 19 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de  Dorpsstraat  ter hoogte van huisnummer 25

23 april 2019

65. Besluit van de burgemeester betreffende toelating tot het verbranden in open lucht van aangetaste planten (schimmelziekte)

30 april 2019

66. Besluit van de burgemeester van 23 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de  Oostremstraat ter hoogte van huisnummer 35

30 april 2019

67. Besluit van de burgemeester van 24 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 29

30 april 2019

68. Besluit van de burgemeester van 25 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Vromondstraat ter hoogte van huisnummer 28

30 april 2019

69. Besluit van de burgemeester betreffende toelating Kampvuur op vrijdag 21 juni 2019 op terrein KSA Laarne t.g.v. zomerzonnewende

2 mei 2019

70. Besluit van de burgemeester van 30 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke inname van het openbaar domein in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 33

2 mei 2019

71. Besluit van de burgemeester van 30 april 2019 betreffende tijdelijke inname van het openbaar domein in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 4

2 mei 2019

72. Besluit van de burgemeester van 30 april 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod  in de Termstraat ter hoogte van huisnummer

2 mei 2019

73. Besluit van de burgemeester van 2 mei 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Schoolstraat

3 mei 2019

74. Besluit van de burgemeester van 2 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Kouterstraat

3 mei 2019

75. Besluit van de burgemeester van 2 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Dorpsstraat

3 mei 2019

76. Besluit van de burgemeester van 8 mei 2019 betreffende de verkoop van lotuszakken door KSA Laarne tijdens de  verkiezingen op zondag 26 mei 2019

8 mei 2019

77. Besluit van de burgemeester van 3 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Warande ter hoogte van huisnummer 33

8 mei 2019

78. Besluit van de burgemeester van 9 mei 2019 betreffende Good Mood Summerbar - Samuse

16 mei 2019

79. Besluit van de burgemeester van 9 mei 2019 betreffende Wielerwedstrijd Etienne De Wilde

16 mei 2019

80. Besluit van de burgemeester van 9 mei 2019 betreffende SinksenKermis

16 mei 2019

81. Besluit van de burgemeester van 9 mei 2019 betreffende Good Mood Air - Samuse

16 mei 2019

82. Besluit van de burgemeester van 9 mei 2019 betreffende Nacht van Den blauwvoet

16 mei 2019

83. Besluit van de burgemeester van 14 mei 2019 betreffende de vergunning inzake inzet van signaalgevers bij de Sint-Machariusprocessie

16 mei 2019

84. Besluit van de burgemeester betreffende intrekken toelating tot het verbranden in open lucht van aangetaste planten (schimmelziekte)

16 mei 2019

85. Besluit van de burgemeester van 14 mei 2019 betreffende de vergunning inzake inzet van signaalgevers bij de begeleide fietstochten voor de 6de leerjaren van de lokale scholen uit Laarne/ Kalken

16 mei 2019

86. Besluit van de burgemeester van 15 mei 2019 betreffende vergunning tot inrichting wielerwedstrijd  op donderdag 30 mei 2019 (Kampioenschap van Vlaanderen nieuwelingen)

16 mei 2019

87. Besluit van de burgemeester van 13 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 14

16 mei 2019

88. Besluit van de burgemeester van 17 mei 2019 betreffende IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 81

17 mei 2019

89. Besluit van de burgemeester van 22 mei 2019 betreffende vergunning tot inrichting wielerwedstrijd  op zondag 2 juni 2019 (GP Etienne De Wilde)

23 mei 2019

90. Besluit van de burgemeester van 23 mei 2019 betreffende inname openbaar domein (terras) voor café St.-Hubert

23 mei 2019

91. Besluit van de burgemeester van 23 mei 2019betreffende : Café Shooters - inname openbaar domein voor plaatsen terras in zomermaanden + Sinksenkermis

23 mei 2019

92. Besluit van de burgemeester van 21 mei 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod in Vromondstraat ter hoogte van huisnummer 28 (verlenging)

23 mei 2019

93. Besluit van de burgemeester van 21 mei 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 45

23 mei 2019

94. Besluit van de burgemeester van 21 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 5

23 mei 2019

95. Besluit van de burgemeester van 21 mei 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod in de Vaartstraat ter hoogte van huisnummer 73

23 mei 2019

96. Besluit van de burgemeester van 23 mei 2019 betreffende inname openbaar domein voor plaatsen terras in Kalkenkermis

23 mei 2019

97. Besluit van de burgemeester van 22 mei 2019 betreffende IOD in de Vromondstraat ter hoogte van huisnummer 28

28 mei 2019

98. Besluit van de burgemeester van 21 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Molenstraat

28 mei 2019

99. Besluit van de burgemeester van 24 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Kouterstraat

28 mei 2019

100. Besluit van de burgemeester van 24 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Maanbeekstraat

28 mei 2019

101. Besluit van de burgemeester van 27 mei 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Nonstraat

28 mei 2019

102. Besluit van de burgemeester van 27 mei 2019 betreffende evenement /festival in het gebied van de Kalkense Meersen op het grondgebied van de gemeente Laarne

3 juni 2019

103. Besluit van de burgemeester van 3 juni 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Kruisenstraat ter hoogte van huisnummer 33

3 juni 2019

104. Besluit van de burgemeester van 4 juni 2019 betreffende IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 81

4 juni 2019

105. Besluit van de burgemeester van 4 juni 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in de Keistraat

5 juni 2019

106. Besluit van de burgemeester van 4 juni 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod in de Eekhoekstraat ter hoogte van huisnummer 1

5 juni 2019

107. Besluit van de burgemeester van 05 juni 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en IOD in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 16

25 juni 2019

108. Besluit van de burgemeester van 05 juni 2019 betreffende tijdelijke IOD in Kalkendorp  ter hoogte van huisnummer 7 tijdens Kalkenkermis 2019

25 juni 2019

109. Besluit van de burgemeester van 12 juni 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en IOD in de Eekhoekstraat ter hoogte van huisnummer 39

25 juni 2019

110. Besluit van de burgemeester van 11 juni 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en IOD in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 16

25 juni 2019

111. Besluit van de burgemeester van 18 juni 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 15

25 juni 2019

112. Besluit van de burgemeester van 21 juni 2019 betreffende Burn the books, VZW jeugdhuis Sjatoo

25 juni 2019

113. Besluit van de burgemeester betreffende afwijking geluidnorm muziekactiviteit, "Burn The Books"-fuif, vzw Jeugdhuis Sjatoo

25 juni 2019

114. Besluit van de burgemeester van 18 juni 2019 betreffende tijdelijk IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 81

25 juni 2019

115. Besluit van de burgemeester van 24 juni 2019 betreffende tijdelijk IOD in Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 7

25 juni 2019

116. Besluit van de burgemeester van 26 juni 2019 betreffende tijdelijke IOD in Meersstraat - avondmis

2 juli 2019

117. Besluit van de burgemeester van 26 juni 2019 betreffende tijdelijke parkeerverbod op Kerkakker voor 1 juli 2019

2 juli 2019

118. Besluit van de burgemeester van 26 juni 2019 betreffende tijdelijke parkeerverbod op Kerkakker voor 11 juli 2019

2 juli 2019

119. Besluit van de burgemeester van 3 juli 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in Kouterstraat ter hoogte van huisnummer 14

5 augustus 2019

120. Besluit van de burgemeester van 3 juli 2019 betreffende tijdelijke IOD in Hoogstraat - speelstraat

5 augustus 2019

121. Besluit van de burgemeester van 3 juli 2019 betreffende tijdelijke IOD in Zandvleuge - speelstraat

5 augustus 2019

122. Besluit van de burgemeester van 3 juli 2019 betreffende tijdelijke IOD in Zandvleuge - speelstraat

5 augustus 2019

123. Besluit van de burgemeester van 5 juli 2019 - vergunning wielerwedstrijd Miniemen - Zondag 14 juli 2019

5 augustus 2019

124. Besluit van de burgemeester van 5 juli 2019 - vergunning wielerwedstrijd W.A.O.D. - Zaterdag 20 juli 2019

5 augustus 2019

125. Besluit van de burgemeester van 5 juli 2019- vergunning wielerwedstrijd LWU - Zaterdag 3 augustus 2019

5 augustus 2019

126. Besluit van de burgemeester van 08 juli 2019 betreffende vergunning tot inrichting loopwedstrijd op 12 juli 2019 (OIGO)

5 augustus 2019

127. Besluit van de burgemeester van 10 juli 2019 betreffende huwelijksschieting Provinciebaan 124, maandag 5 augustus 2019

5 augustus 2019

128. Besluit van de burgemeester van 5 juli 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 1B

5 augustus 2019

129. Besluit van de burgemeester van 5 juli 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Kasteeldreef ter hoogte van huisnummer 62

5 augustus 2019

130. Besluit van de burgemeester van 15 juli 2019 betreffende Festival kasteeltuin

5 augustus 2019

131. Besluit van de burgemeester van 15 juli 2019 betreffende Coin Perdu

5 augustus 2019

132. Besluit van de burgemeester van 15 juli 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Kouterstraat

5 augustus 2019

133. Besluit van de burgemeester van 15 juli 2019 betreffende  IOD in de Bosstraat

5 augustus 2019

134. Besluit van de burgemeester van 15 juli 2019 betreffende  IOD in Kalkendorp

5 augustus 2019

135. Besluit van de burgemeester van 22 juli 2019 huwelijksschieting Bergstraat 10

5 augustus 2019

136. Besluit van de burgemeester betreffende de tijdelijke toelating tot containerpark

5 augustus 2019

137. Besluit van de burgemeester van 23 juli 2019 betreffende parkeerverbod ter hoogte van Vaartstraat 79

5 augustus 2019

138. Besluit van de burgemeester van 25 juli 2019 betreffende IOD in de Wezeneistraat

5 augustus 2019

139. Besluit van de burgemeester van 31 juli 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod in de Achterdreef

5 augustus 2019

140. Besluit van de burgemeester van 01 augustus 2019 - terras en parkeerverbod Kalkendorp - Het Vrijgeweide

5 augustus 2019

141. Besluit van de burgemeester van 02 augustus 2019 - afsluiten Kerkstraat

5 augustus 2019

142. Besluit van de burgemeester van 05 augustus 2019 - terras en parkeerverbod Kalkendorp t.e.m. 31 augustus 2019 - Het Vrijgeweide

5 augustus 2019

143. Besluit van de burgemeester van 8 augustus 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken door ZVC Vedett '90 Kalken op de jaarmarkt van Kalken op 14 september 2019

8 augustus 2019

144. Besluit van de burgemeester van 6 augustus 2019 betreffende parkeerverbod & IOD in Kalkendorp 45

13 augustus 2019

145. Besluit van de burgemeester van 13 augustus 2019 betreffende vergunning tot inrichting wielerwedstrijd op zondag 25 augustus 2019 - vrije liefhebbers V.W.F.

13 augustus 2019

146. Besluit van de burgemeester van  20 augustus 2019 betreffende huwelijksschieting

22 augustus 2019

147. Besluit van de burgemeester van 21 augustus 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 47

28 augustus 2019

148. Besluit van de burgemeester van 22 augustus 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 47

28 augustus 2019

149. Besluit van de burgemeester betreffende toelating Kampvuur op vrijdag 20 september op terrein KSA Laarne - Nacht van de Blauwvoet

28 augustus 2019

150. Besluit van de burgemeester van 26 augustus 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken door jeugdhuis Sjatoo op 6 en 7 september 2019

28 augustus 2019

151. Besluit van de burgemeester betreffende toelating Kampvuur voor de leefweek en de startdag - KSA Laarne

28 augustus 2019

152. Besluit van de burgemeester van 21 augustus 2019 betreffende afsluiten Kleine Molenstraat

28 augustus 2019

153. Besluit van de burgemeester van 23 augustus 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke IOD in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 29

28 augustus 2019

154. Besluit van de burgemeester van 27 augustus 2019 betreffende tijdelijke IOD in de Bochtenstraat ter hoogte van huisnummer 6

28 augustus 2019

155. Besluit van de burgemeester van 27 augustus 2019 betreffende het afsluiten van de Mouterijstraat op 17 september 2019

28 augustus 2019

156. Besluit van de burgemeester van 27 augustus 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 47

28 augustus 2019

157. Besluit van de burgemeester van 27 augustus 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Kruisenstraat ter hoogte van huisnummer 45

28 augustus 2019

158. Besluit van de burgemeester van 28 augustus 2019 betreffende inname openbaar domein / terras Kalkenkermis - Café De Halve Maan

28 augustus 2019

159. Besluit van de burgemeester van 29 augustus 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Nerenweg ter hoogte van huisnummer 164

16 oktober 2019

160. Besluit van de burgemeester van 10 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Bosstraat ter hoogte van huisnummer 11

16 oktober 2019

161. Besluit van de burgemeester van 16 september 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken door heksengilde op 19 oktober 2019

16 oktober 2019

162. Besluit van de burgemeester van 18 september 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Kerkakker

16 oktober 2019

163. Besluit van de burgemeester van 18 september 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Dorpsstraat 29

16 oktober 2019

164. Besluit van de burgemeester van 19 september 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Achterstraat 38

16 oktober 2019

165. Besluit van de burgemeester van 19 september 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Lepelstraat 57

16 oktober 2019

166. Besluit van de burgemeester van 19 september 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod & IOD in de Kasteeldreef

16 oktober 2019

167. Besluit van de burgemeester van 19 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Kalkendorp 45

16 oktober 2019

168. Besluit van de burgemeester van 19 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat

16 oktober 2019

169. Besluit van de burgemeester van 20 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Kerkwegel

16 oktober 2019

170. Besluit van de burgemeester van 20 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Achterstraat 8

16 oktober 2019

171. Besluit van de burgemeester van 20 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Achterstraat 33

16 oktober 2019

172. Besluit van de burgemeester van 25 september 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken nacht van de jeugdbeweging op 18 oktober 2019

16 oktober 2019

173. Besluit van de burgemeester van 25 september 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken op de blacklight fuif van speelplein Bokal op 16 november 2019

16 oktober 2019

174. Besluit van de burgemeester van 24 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Steentjestraat 41

16 oktober 2019

175. Besluit van de burgemeester van 24 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Steentjestraat 41

16 oktober 2019

176. Besluit van de burgemeester van 24 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Nerenweg

16 oktober 2019

177. Besluit van de burgemeester van 24 september 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Haeghensgoed etr hoogte van huisnummer 43

16 oktober 2019

178. Besluit van de burgemeester van 2 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Kuiperstraat hoogte van huisnummer 13

16 oktober 2019

179. Besluit van de burgemeester van 2 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat hoogte van huisnummer 29

16 oktober 2019

180. Besluit van de burgemeester van 7 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Achterstraat hoogte van huisnummer 8

16 oktober 2019

181. Besluit van de burgemeester van 8 oktober 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken op de jaarlijkse mosselsouper van de KSA Laarne op 26 & 27 oktober 2019

16 oktober 2019

182. Besluit van de burgemeester van 8 oktober 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken op de€1 fuif - Halloween, jeugdhuis sjatoo op 31 oktober 2019

16 oktober 2019

183. BB van 9 oktober 2019 betreffende verkoop op markt 13 oktober 2019 - team Saartje

16 oktober 2019

184. Besluit van de burgemeester van 8 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD op Kalkendorp

16 oktober 2019

185. Besluit van de Burgemeester betreffende akte van bekendheid vervallen concessies kerkhof 14 oktober 2019

16 oktober 2019

186. Besluit van de burgemeester van 14 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Hoogstraat

16 oktober 2019

187. Besluit van de burgemeester van 16 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Nonstraat ter hoogte van huisnummer 1

22 oktober 2019

188. Besluit van de burgemeester van 17 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 31

22 oktober 2019

189. Besluit van de burgemeester van 18 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Hoekstraat ter hoogte van huisnummer 4

22 oktober 2019

190. Besluit van de burgemeester van 22 oktober 2019 betreffende deur aan deur verkoop van chocolade mannekes door de KAJ op 30 november 2019

26 november 2019

191. Besluit van de burgemeester van 22 oktober 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken op een clubfeest van Happy Dogs op 22 november 2019

26 november 2019

192. Besluit van de burgemeester van 22 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 10

26 november 2019

193. Besluit van de burgemeester van 22 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 45

26 november 2019

194. Besluit van de burgemeester van 28 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Lepelstraat ter hoogte van huisnummer 43

26 november 2019

195. Besluit van de Burgemeester van 12 november 2019 betreffende de toelating voor de Kerstboomverbranding van de KSA Laarne op zondag 12 januari 2020

26 november 2019

196. Besluit van de burgemeester van 28 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Lepelstraat ter hoogte van huisnummer 43

26 november 2019

197. Besluit van de burgemeester van 31 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat

26 november 2019

198. Besluit van de burgemeester van 31 oktober 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Boombosstraat

26 november 2019

199. Besluit van de burgemeester van 6 november 2019 betreffende de verkoop van sterke dranken op evenement Hof ter Eken buurtfeest op 27 december 2019

26 november 2019

200. Besluit van de burgemeester van 4 november 2019 betreffende tijdelijk Parkeerverbod & IOD in de Koffiestraat 5

26 november 2019

201. Besluit van de burgemeester van 6 november 2019 betreffende tijdelijk Parkeerverbod & IOD in de Koffiestraat ter hoogte van huisnummer 15

26 november 2019

202. Besluit van de burgemeester van 6 november 2019 betreffende tijdelijk Parkeerverbod & IOD in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 21

26 november 2019

203. Besluit van de burgemeester van 7 november 2019 betreffende tijdelijk Parkeerverbod & IOD in de Dorpstraat ter hoogte van huisnummer 8

26 november 2019

204. Besluit van de burgemeester van 13 november 2019 betreffende tijdelijke IOD in de Lepelstraat ter hoogte van huisnummer 64

26 november 2019

205. Besluit van de burgemeester van 18 november 2019 betreffende tijdelijke IOD in de Lepelstraat ter hoogte van huisnummer 43

26 november 2019

206. Besluit van de burgemeester van 18 november 2019 betreffende tijdelijk Parkeerverbod & IOD in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 49

26 november 2019

207. Besluit van de burgemeester van 18 november 2019 betreffende tijdelijke IOD in de Zomerstraat

26 november 2019

208. Besluit van de burgemeester van 18 november 2019 betreffende tijdelijke IOD in de Holeindestraat

26 november 2019

209. Besluit van de burgemeester van 7 november 2019 betreffende tijdelijk Parkeerverbod & IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 45

26 november 2019

210. Besluit van de burgemeester van 20 november 2019 betreffende tijdelijke IOD in de Kasteeldreef

26 november 2019

211. Besluit van de burgemeester van 20 november 2019 betreffende tijdelijke IOD in Dorpsstraat 9

26 november 2019

212. Besluit van de burgemeester van 20 november 2019 betreffende tijdelijke IOD in de Kalkendorp 45

26 november 2019

213. Besluit van de burgemeester van 27 november 2019 betreffende de toelating voor vuurwerk ter gelegenheid van de fuif New Years Eve van Jeugdhuis Sjatoo op 31 december/1 januari 2019

26 november 2019

214. Besluit van de burgemeester van 27 november betreffende de verkoop van sterke dranken op evenement New Years Eve fuif, VZW jeugdhuis Sjatoo

26 november 2019

215. Besluit van de burgemeester van 27 november betreffende de verkoop van sterke dranken op evenement Kerstevent van Chiro Den Averaan Kalken

26 november 2019

216. Besluit van de burgemeester van 26 november 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke IOD in de Boombosstraat ter hoogte van huisnummer 47

26 november 2019

217. Besluit van de burgemeester van 26 november 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke IOD in de Boombosstraat ter hoogte van huisnummer 8

26 november 2019

218. Besluit van de burgemeester betreffende het  verlenen van de tijdelijke toegang tot containerpark

2 december 2019

219. Besluit van de burgemeester van 28 november 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke IOD in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 8

2 december 2019

220. Besluit van de burgemeester van 28 november 2020 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke IOD in de Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 7

2 december 2019

221. Besluit van de burgemeester van 02 december 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod voor Kerstmagie

20 januari 2020

222. Besluit van de burgemeester van 9 december 2019 betreffende tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke IOD in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 7

20 januari 2020

223. Besluit van de burgemeester van 11 december 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Colmanstraat ter hoogte van huisnummer 77

20 januari 2020

224. Besluit van de burgemeester van 11 december 2019 betreffende tijdelijk IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 45

20 januari 2020

225. Besluit van de burgemeester van 11 december 2019 betreffende tijdelijk IOD in de Dorpsstraat

20 januari 2020

226.  Besluit van de burgemeester van 11 december 2019 betreffende tijdelijk IOD in Kalkendorp ter hoogte van huisnummer 45

20 januari 2020

227. Besluit van de burgemeester van 17 december 2019 betreffende deur aan deur verkoop van koekjes door dede Toppers van Chiro den Averaan op 12 januari 2020

20 januari 2020

227 bis. Besluit van de Burgemeester betreffende het kappen van 3 populieren wegens acuut gevaar, Husselveldestraat 76

20 januari 2020

228. Besluit van de burgemeester van 30 december 2019 betreffende tijdelijk Parkeerverbod & IOD in de Achterstraat ter hoogte van huisnummer 38

20 januari 2020

Namens de burgemeester,

De Algemeen Directeur          De Burgemeester

Ellen LEROY                              Ignace DE BAERDEMAEKER

Laatst gewijzigd op: 17/03/20