Besluitenlijst Vast Bureau

2020

zitting

publicatiedatum

 • 23 januari 2020
 • 23 januari 2020
 • 19 februari 2020
 • 19 februari 2020
 • 19 februari 2020
 • 27 februari 2020
 • 27 februari 2020
 • 27 februari 2020
 • 23 maart 2020
 • 25 maart 2020
 • 3 april 2020

Tegen de genomen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid : zie "de klachtenwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur"

Inzage of afschrift van de documenten kan gevraagd worden via de procedure in het kader van "openbaarheid van bestuur".

Laatst gewijzigd op: 03/04/20