Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband

Oprichtingsakte

Statuten

GR-beslissing

Website

  • BEA VZW
  • Bekkenbestuur Benedenscheldebekken
  • Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen.

Laatst gewijzigd op: 12/03/19