Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband

Oprichtingsakte

Statuten

GR-beslissing

Website

 • BEA VZW
 • Bekkenbestuur Benedenscheldebekken
 • Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen.
 • nihil
 • Burensportdienst Schelde-Durme
 • Cevi
 • DDS
 • De Leesdijk
 • De Lijn
 • Elk zijn Huis NV
 • Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV) VZW
 • Hulpverleningszone Zuid-Oost
 • Intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer Westlede
 • Intergemeentelijk Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) - Regionaal Landschap Schelde Durme
 • 22 december 2016
 • Intergemeentelijke samenwerking Woonplus
 • 05 september 2019
 • Interlokale vereniging scholengemeenschap Scheldeland
 • Interlokale vereniging sociale economie Scheldeland
 • Logo Gezond +
 • Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) VZW
 • 30 december 1998
 • Netwerk palliatieve zorg Aalst - Dendermonde - Ninove
 • OVSG
 • Politiezone Laarne - Wetteren - Wichelen
 • Rato VZW
 • 27 september 2001
 • Regionaal landschap Schelde-Durme
 • Sociaal verhuurkantoor SVK Laarne - Wetteren - Wichelen
 • Sociale huisvestingsmaaatschappij SHM Eigen Dak
 • Sociale huisvestingsmaatschappij SHM Sociale Bouw- en kredietmaatschappij arr. Dendermonde
 • Sociale huisvestingsmaatschappij SHM Vitare
 • Toerisme Oost-Vlaanderen
 • Toerisme Scheldeland
 • Unia Regio Gent
 • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG
 • Vereniging Voor Openbaar Groen - V.V.O.G.
 • VERKO
 • V-ICT-OR VZW

Laatst gewijzigd op: 19/09/19