Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Het aantal leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) waarover elke lijst beschikt vanaf 2019, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad), dit conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur.

De verkozenen van de lijsten kunnen zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot 13 december) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

Uiterlijk de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (14 december 2018) maakt de algemeen directeur op de gemeentelijke website bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

Dit geeft volgend resultaat voor Laarne, op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten  :

Lijst

Zetels OCMW-raad

Zetels bijzonder comité

N-VA

4

1

CD&V

6

2

Sp.a - Groen

2

0

Open Vld

11

3

Alle verdere informatie hieromtrent evenals de desbetreffende akten, is terug te vinden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

Laatst gewijzigd op: 21/01/19