Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

RETRIBUTIEREGLEMENTEN NIEUWE LEGISLATUUR 2020-2025

Laatst gewijzigd op: 13/02/20