Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

BELASTINGREGLEMENTEN  2020-2025

Laatst gewijzigd op: 13/02/20