Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Andere :

BELASTINGREGLEMENTEN  2020-2025

Laatst gewijzigd op: 03/01/20