In het klachtenreglement staat beschreven wat er verstaan wordt onder een klacht, een melding, vraag of suggestie. Eveneens kan u daar de procedure vinden die gehanteerd wordt indien een klacht ontvankelijk wordt verklaard.
Klachtenreglement

Laatst gewijzigd op: 14/10/19