Om uw aanvraag voor inname openbaar domein, parkeerverbod of plaatsen container correct en tijdig te kunnen behandelen, dient deze ons te bereiken minimum 10 werkdagen voor de gevraagde begindatum van de werken !

Bij werken, inname openbaar domein, of plaatsing container op de gewestwegen  N449 (Rivierstraat), N445 (Dendermondse Steenweg – Heirweg), N407 ( deel Provinciebaan :komende van Wetteren tot kruispunt met Colmanstraat) en de Colmanstraat moet bijkomend toelating worden gevraagd bij de Vlaamse Overheid, Agentschap infrastructuur – Wegen en verkeer – District Sint-Niklaas, Industriepark-West 51, 9100 Sint-Niklaas (tel. 03-780.20.30 - fax: 03-780.20.60)! Gelieve de aanvraag tijdig in te dienen (minstens 14 dagen op voorhand!)

Laatst gewijzigd op: 28/08/19