onroerenderfgoed_logo_institutioneel_cmyk_2

In de loop van 2013 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed stelselmatig de Inventaris van het bouwkundig erfgoed aangevuld en verbeterd. Op 14 december 2013 werd deze inventaris juridisch vastgesteld. Is een gebouw opgenomen in deze lijst, dan zijn er 4 rechtsgevolgen van kracht, meer bepaald op het vlak van energie, functiewijziging, sloop en sociale woningbouw. U vindt alle info in deze toelichtingsnota.

Onroerend Erfgoed bracht ook een brochure 'Erfgoed in mijn straat' uit. Hierin vindt u informatie over de inventaris en haar juridische consequenties.

Baudtsmolen (4) - kopie
Bautsmolen - Brandemanstraat

Laatst gewijzigd op: 15/01/14