Cultuurraad (tot 5 september 2019)

De gemeenteraad keurde  in zitting  van 5 september 2019 het participatiereglement en de statuten van de nieuwe adviesraden goed en nam kennis van de samenstelling van de verschillende adviesraden. Bij deze beslissing werd het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum de [2] Dorpen en het beheersorgaan openbare bibliotheek opgeheven en smolten zij samen met de bestaande Cultuurraad tot de nieuwe Cultuurraad.

Wat?

De cultuurraad had tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal culturele vrijetijdsbesteding. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele activiteiten alsook de planning en bouw van de culturele infrastructuur.
Tevens geeft hij advies over de te verlenen subsidies aan de gemeentelijke sociaal culturele verenigingen.
Alle gemeentelijke socioculturele verenigingen kunnen een verantwoordelijke afvaardigen naar de algemene vergadering. De vereniging moet door de gemeente erkend zijn en mag geen politieke doelstelling hebben.
Individuele burgers kunnen enkel als deskundige in een socioculturele materie lid worden.

logo-cultuurraad

Verslagen

2019

Verslag 7 januari 2019 + advies aanvraag erkenning vzw Arteveldeboys

Verslag 11 maart 2019 + advies Projectsubsidie Gebuurtedekenij Vromond

2018

Verslag CR 10 januari 2018 + advies CR i.v.m. Mobiliteit

Verslag 5 maart 2018

Verslag 23 april 2018

Verslag 11 juni 2018

Verslag 19 september 2018 + advies Vierde Aas Troef + Advies Projectsubsidie Gebuurtedekenij Vromond

Verslag 24 oktober 2018 + advies muziek op kerstmarkt

Verslag 21 november 2018 + advies subsidies socio-culturele verenigingen

Archief verslagen 2009 -> 2017

Laatst gewijzigd op: 8/01/20

Cultuurdienst

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentieadres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 10
jeugd.cultuur@laarne.be