Cultuuroverleg Scheldeland

Wat?

'Cultuuroverleg Scheldeland' is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeentes Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen, dat opgericht werd in 2001. Met deze samenwerking willen de betrokken gemeentebesturen culturele initiatieven, die de mogelijkheden van de individuele gemeente overstijgen, mogelijk maken.

logo beeldstroom2012

Dit initiatief heeft tot doel om het culturele leven in de betrokken gemeenten te stimuleren en te bevorderen. Tot slot wil men ook het cultureel aanbod in de verschillende gemeenten meer op elkaar afstemmen.

Eén van de belangrijkste realisaties van het intergemeentelijk samenwerkingsverband is de 3-jaarlijkse openluchttentoonstelling 'Beeldenstroom'.

Laatst gewijzigd op: 14/01/13