Cultuur

Cultuur in Laarne

Ook al vind je in Laarne dan geen echt cultuurcentrum met een uitgebreide programmatie terug, toch is er in onze gemeente heel wat beweging op cultureel vlak!

Cultuur is dan ook meer dan podiumkunsten, tentoonstellingen, ...

Vl Feest 2016 langwerpig

In de ruimste betekenis kunnen we cultuur beschouwen als:

"Alles wat door menselijk handelen is gemaakt" dus alles, behalve de 'ongerepte' natuur.
In een meer sociologische betekenis is cultuur de leefstijl van een samenleving, samengesteld uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en gebruiken.
Aan de leefstijl van een groep of gemeenschap ontlenen mensen hun identiteit. Voor inzicht in de leefstijlen van het verleden kunnen we teruggrijpen op tradities, overleveringen en het materiële cultureel erfgoed. In de klassieke, meest gebruikte definitie omvat cultuur de kunsten, cultureel erfgoed en de media" (definitie UNESCO, 2002).

Het is dan ook volledig in deze geest van het socio-culturele leven dat we het concept cultuur in onze gemeente willen invullen.

Voor meer informatie in verband met de cultuurdienst en culturele activiteiten die georganiseerd worden door de gemeente kan je in het overzicht hiernaast hopelijk het antwoord op al je vragen terugvinden.

Blanco

Laatst gewijzigd op: 19/10/16