Verhuur indoor/verenigingen

Wat ?

Verenigingen (Laarnse en niet-Laarnse) of scholen kunnen in de gemeentelijke sporthal terecht voor het “vast gebruik” van één of meerdere sportzalen per sportseizoen (lopende van 1 juli tot 30 juni), afhankelijk van de bezetting (al dan niet met inbegrip van sportmateriaal)

Voor wie?

Alle verenigingen  zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden (erkende of niet-erkende Laarnse verenigingen / verenigingen van buiten de gemeente )

Voorwaarden

  1. Tijdig indienen van een schriftelijke reserveringsaanvraag (voor 15 april)
  2. Ondertekenen van een schriftelijke reserveringsovereenkomst  tussen “vaste gebruiker” en gemeente voor de duur van één jaar/sportseizoen
  3. Regelmatige betaling (per kwartaal), na ontvangst van factuur en dit op basis van de tarieven vastgelegd in het retributiereglement (goedgekeurd bij G.R. d.d 11 maart 2004)

Wat te doen?

Voor vast gebruik van één of meerdere sportzalen (met of zonder sportmateriaal inbegrepen) , richt men voor 15 april van het daaropvolgende sportseizoen, een schriftelijke reserveringsaanvraag aan de sportdienst. Dit kan best a.d.h.v. een formulier “ reserveringsaanvraag sportcentrum Veldmeers - indoor” , te bekomen bij de sportdienst (kan ook via elektronische versie)

De aanvragen van alle verenigingen worden door de sportdienst (onder voorbehoud) na 15 april en voor 15 mei behandeld volgens een voorranglijst , beschreven in het reglement van inw. orde en indien nodig na beraadslaging met de sportraad en/of het college van burgemeester en schepenen;

Wat nodig?

  • Blanco aanvraagformulier “reservering sporthal Veldmeers” Aanvraagformulier 2019-2020
  • Een bewijsstuk (vb. ledenlijst van spelende leden en bestuursleden) van het bestaan als hoedanigheid van (erkende of niet-erkende)  “club, vereniging of school”

Kost?

Afhankelijk van de gehuurde zalen/materialen

Reducties voor zaalgebruik :

  • Laarnse scholen: gratis gebruik zalen en materialen
  • Erkende Laarnse verenigingen met en/of tijdens specifieke jeugdwerking: 50% korting

Laatst gewijzigd op: 8/03/19

Sportdienst

Leeweg 25
9270 Laarne
T 09/369 16 31
sportdienst@laarne.be