Verhuur outdoor/verenigingen

Wat ?

Verenigingen (Laarnse en niet-Laarnse) of scholen kunnen in het gemeentelijk sportcentrum Veldmeers terecht voor het “vast gebruik” van één of meerdere buitensportterreinen (sportkantine niet-inbegrepen) per sportseizoen (lopende van 1 juli tot 30 juni)  en dit afhankelijk van de bezetting.

Voor wie?

Alle verenigingen  zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden (erkende of niet-erkende Laarnse verenigingen / verenigingen van buiten de gemeente )

Voorwaarden

  1. Tijdig indienen van een schriftelijke reserveringsaanvraag (vóór 15 april)
  2. Ondertekenen van een schriftelijke reserveringsovereenkomst  tussen de “vaste gebruiker” en de gemeente voor de duur van één jaar/sportseizoen
  3. Regelmatige betaling (per kwartaal), na ontvangst van factuur en dit op basis van de tarieven vastgelegd in het retributiereglement (goedgekeurd bij gemeenteraad d.d. 2 juli 2008)

Procedure / Wat te doen?

Voor vast gebruik van één of meerdere buitensportterreinen (sportkantine niet-inbegrepen) , richt men voor 15 april van het daaropvolgende sportseizoen, een schriftelijke reserveringsaanvraag aan de sportdienst. Dit kan best a.d.h.v. een formulier “ reserveringsaanvraag sportcentrum Veldmeers - outdoor” , te bekomen bij de sportdienst (kan ook via elektronische versie: "aanvraagformulier 2020 - 2021")

De aanvragen van alle verenigingen worden door de sportdienst (onder voorbehoud) na 15 april en voor 15 mei behandeld volgens een voorranglijst , beschreven in het reglement van inw. orde en indien nodig na beraadslaging met de sportraad en/of het college van burgemeester en schepenen;

In de rand:

De sportdienst beschikt over een sportinfobrochure met vermelding van :

alle tarieven van het sportcentrum

alle openingsuren en sluitingsdagen

het reglement van inwendige orde ten aanzien van de gebruikers en/of bezoekers

De cafetaria van de sporthal is tevens vrij toegankelijk ,maar enkel open tijdens de avonduren (in de week vanaf 17 u)  en in het weekend (van 10u tot 23u)

Wat nodig?

Aangepaste sportkledij en sportschoeisel

Kost?

Afhankelijk van de gehuurde terreinen (zie retributiereglement)

Reducties voor terrein gebruik :

  • voor inwoners/verenigingen van de gemeente
  • voor mindervaliden en houders plus-drie pas : 20% (niet cumuleerbaar met andere kortingen)
  • voor lokale scholen uit de gemeente : gratis

Laatst gewijzigd op: 20/02/20

Sportdienst

Leeweg 25
9270 Laarne
T 09/369 16 31
sportdienst@laarne.be