Gratis sportverzekering sport.vlaanderen

Wat ?

Voor de organisatie van éénmalige of kortdurende sportpromotionele initiatieven kunnen socioculturele verenigingen via de gemeentelijke sportdienst een gratis sportverzekering aanvragen bij sport.vlaanderen ( = vroegere BLOSO). Voornoemde polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen. 

Voor wie?

Enkel voor socioculturele verenigingen, niet-georganiseerde sporters en clubs die bij geen enkele federatie zijn aangesloten.

Let wel: Sportverenigingen die zijn aangesloten bij een sportfederatie kunnen hierop geen beroep doen maar kunnen zich hiervoor wenden tot hun eigen sportfederatie.

Voorwaarden

  1. Tijdige schriftelijke aanvraag (minstens 3 weken voor de aanvang van de activiteit) op de sportdienst.
  2. Niet aangesloten zijn bij een sportfederatie
  3. Gunstig advies sport.vlaanderen

Procedure / Wat te doen?

De aanvrager (verantwoordelijke activiteit) wendt zich tot één van de sportfunctionarissen in de sportdienst (tijdens de openingsuren):

Samen met de sportfunctionaris wordt een aanvraagformulier voor een gratis sportverzekering bij sport.vlaanderen opgemaakt en ondertekend, minstens drie weken voor aanvang van de te verzekeren activiteit(en);

De sportdienst stuurt het aanvraagformulier door naar de provinciale inspectiedienst van sport.vlaanderen en wacht een schriftelijk gunstig/ongustig advies af;

Na ontvangst van het advies van sport.vlaanderen wordt de aanvrager door de sportdienst verwittigd;

Bij gunstig advies kan de aanvrager één of meerdere formulieren / “ongevalsaangiften” bekomen op de sportdienst. Deze formulieren dienen in geval van ongeval tijdens de verzekerde sportpromotionele activiteit worden ingevuld door het slachtoffer , de organisator (aanvrager) en de behandelende geneesheer.

Het “aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen”  dient volledig ingevuld, ten laatste 7 dagen volgend op het ongeval, worden opgestuurd naar :

PS:    Nadere informatie omtrent de aard van de verzekerde sportactiviteiten,  de aanvragers van de verzekering, de verzekerden zelf, omvang en toepassing van de waarborgen, de werkwijze, enz ... kunnen steeds bekomen worden bij sport.vlaanderen– algemene afdeling Brussel / cel verzekeringen (tel: 02/209.47.37) of bij de provinciale inspectiedienst van sport.vlaanderen Oost-Vlaanderen (tel 09 243.12.80)

Wat nodig ?

Voor de verzekeringsaanvraag: aanvraagformulier voor een gratis sportverzekering sport.vlaanderen

Bij ongeval: aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen

Kost ?

GRATIS

Let wel: De aanvrager verbindt er zich toe, bij positief advies op deze aanvraag, op alle drukwerken te vermelden dat de sportverzekering GRATIS wordt aangeboden door sport.vlaanderen

Laatst gewijzigd op: 24/11/16

Sportdienst

Leeweg 25
9270 Laarne
T 09/369 16 31
sportdienst@laarne.be