Sport 50+

Wat ?

De sportdienst organiseert jaarlijks, al dan niet in samenwerking met derden, een aantal sportactiviteiten voor 50-plussers:

  • een sportdag (inclusief recreatief curve-bowlstornooi) binnen de regio Schelde-Durme: donderdag 30 april 2020 in Merelbeke.. Meer info volgt later.

De sportdienst organiseert wekelijks een aantal sportactiviteiten:

  • NIEUW: Eeuwig Fit 50+: flyer

Voor de sportdagen buiten de gemeente, organiseert de sportdienst (bij voldoende aantal inschrijvingen) busvervoer.

Voor wie?

Alle inwoners vanaf 50 jaar - Yoga voor iedereen

Voorwaarden

1. Tijdig en schriftelijk inschrijven + betaling inschrijvingsgeld

2. De juiste leeftijdsgrens bereikt hebben

Procedure / Wat te doen?

De inschrijvingen van iedere sportdag, kunnen in principe vanaf de publicatie in het infoblad en/of het verschijnen van de promotiefolders , ten laatste 1 maand voorafgaand aan de activiteit.

Inschrijvingen gebeuren steeds schriftelijk op de sportdienst ( dit kan iedere dag van 9u tot 23u, hetzij bij de sportfunctionarissen, hetzij bij de zaalwachters) en is enkel definitief of geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

Telefonische inschrijvingen of inschrijvingen per e-mail worden enkel aanvaard, indien de schriftelijke inschrijving + betaling van het inschrijvingsgeld volgt  binnen de 48u .

Indien de plaatsen beperkt zijn , wordt steeds een reservelijst opgemaakt waarbij ook de volgorde van de inschrijvingen wordt genoteerd.

Wat nodig ?

Voor inschrijvingen: Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen op de sportdienst of gemeente of zijn terug te vinden in het gemeentelijk infoblad.

Voor deelname: aangepaste sportkledij en sportschoeisel

Kost ?

De prijzen variëren afhankelijk van de activiteit en het eventuele vervoer.

Reducties:

De deelnameprijzen zijn reeds democratisch gehouden, waardoor geen verdere reducties van toepassing zijn.

Meer info?

Sportelen
Klik om te vergroten

Laatst gewijzigd op: 23/12/19

Sportdienst

Leeweg 25
9270 Laarne
T 09/369 16 31
sportdienst@laarne.be