Subsidies sportverenigingen

Wat ?

Lokale erkende sportverenigingen kunnen genieten van gemeentelijke, financiële ondersteuning, mits te voldoen aan een aantal subsidievoorwaarden.                                                                         

Er bestaan vier vormen van subsidiëring :

  1.  beleidssubsidiëring voor erkende sportverenigingen                       
  2.  Infrastructuursubsidiëring voor erkende sportverenigingen   
  3.  bijzondere subsidiëring voor erkende sportverenigingen        
  4.  impulssubsidiëring voor erkende sportverenigingen met jeugdwerking

Voor iedere vorm van bovenvermelde subsidiëring geldt een apart subsidiereglement, welke werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 dec. 2008, met uitzondering van vorm 2 en 3  goedgekeurd bij gemeenteraad d.d. 27 dec 2001 en gewijzigd in zitting van 3 juni 2010.

Voor wie?

Voor erkende Laarnse sportverenigingen

Let wel: De impulssubsidiëring is enkel van toepassing op erkende verenigingen met jeugdwerking

Voorwaarden

De voorwaarden tot subsidiëring kunnen worden teruggevonden in de diverse subsidiereglementen, goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 27 dec 2001 en gemeenteraad van 30 dec 2008

Procedure / Wat te doen?

Iedere vorm van bovenvermelde subsidiëring heeft een aparte procedure tot subsidieaanvraag.

De diverse procedures kunnen worden teruggevonden in bovenvermelde subsidiereglementen

Wat nodig ?

Aanvraagformulier impulssubsidiëring - reglement impulssubsidiëring

Aanvraagformulier beleidssubsidiëring - reglement beleidssubsidiëring

reglement infrastructuursubsidie

Reglement houdende de tijdelijke subsidiëring van Laarnse Sportverenigingen als tussenkomst in de huur van overdekte sportinfrastructuur

Kost ?

Een aanvraagformulier of aanvraag tot subsidiëring is gratis.

Laatst gewijzigd op: 3/09/19

Sportdienst

Leeweg 25
9270 Laarne
T 09/369 16 31
sportdienst@laarne.be