Sporttrofeeën

De sporttrofeeën van de gemeente Laarne zijn ingesteld met het doel de sport in de gemeente Laarne te bevorderen en de sportclubs, sportbeoefenaars en vrijwilligers binnen sportverenigingen aan te moedigen.

Er kunnen jaarlijks drie trofeeën worden toegekend + een aandenken voor” iedere” sportkampioen:

1. de “trofee voor sportverdienste”

Deze trofee kan worden toegekend aan een sportclub, sportvereniging of persoon (man/vrouw) die zich verdienstelijk maakte door zijn/haar prestaties binnen de sportwerking  in het algemeen

2. de “trofee voor sportlaureaat”

Deze trofee kan worden toegekend aan een ploeg of individu (man/vrouw) ouder dan  18 jaar die zich verdienstelijk maakte omwille van zijn/haar “sportprestatie” (competitief of recreatief)

3. De “trofee voor beloftevolle jonge sportlaureaat”

Deze trofee kan worden toegekend aan een ploeg of individu jonger dan 18 jaar die zich verdienstelijk maakte omwille van zijn/haar/hun sportprestatie (competitief of recreatief)

4. De trofee voor “sportploeg van het jaar”

    Deze trofee kan worden toegekend aan een ploeg die zich verdienstelijk maakte omwille van zijn/haar “sportprestatie” (competitief of recreatief) 

Een aandenken kan worden toegekend aan alle individuen of ploegen die één of meerdere kampioenstitels hebben behaald in een erkende sportdiscipline tijdens het voorbij sportseizoen (= titel behaald tussen 1 december 2018 en 30 november 2019)

Individuele kandidaten dienen effectief het grondgebied van de gemeente Laarne te bewonen en de clubs of verenigingen die zich kandidaat stellen, dienen erkend te zijn door de gemeente.

Reglement sporttrofeeën

Kandidaatsfiche

Laatst gewijzigd op: 18/11/19

Sportdienst

Leeweg 25
9270 Laarne
T 09/369 16 31
sportdienst@laarne.be