Kaarten ambulante handel (Leurkaart)

Wat is een ambulante activiteit?

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Ze dekt niet enkel de verkoop van producten maar ook deze van diensten.

Ze heeft daarentegen geen betrekking op:

  • de verkopen aan professionelen voor beroepsdoeleinden;
  • de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid, onderworpen is.

Dient u over een machtiging te beschikken of specifieke voorwaarden te vervullen om ambulante verkopen te verrichten?

Ja, een machtiging of specifieke voorwaarden kunnen van de verkoper vereist worden afhankelijk van zijn statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

De uitoefening van de meeste vormen van ambulante handel zijn aan verschillende voorwaarden onderworpen :

  • vereist een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
  • is enkel op bepaalde plaatsen toegelaten en soms is een bijkomende machtiging vereist in functie van de plaats (bijvoorbeeld, de toelating van de gemeente voor de uitoefening op de gemeentelijke markten en het openbaar domein);
  • kan onderworpen zijn aan beperkingen inzake tijd (voornamelijk ten huize van de consument);
  • niet alle producten en diensten mogen ambulant verkocht worden.

De machtiging ambulante activiteiten

Deze is vereist voor elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent:

  • de natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt;
  • de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging;
  • de aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen.

Hoelang is deze geldig?

Ze is geldig gedurende de volledige duur van de activiteit.

Waar wordt ze verkregen?

Ze wordt verkregen bij een erkend ondernemingsloket.

U kunt meer informatie verkrijgen rond ambulante handel op de website : machtiging tot het uitoefenen van ambulante handel (leurkaart)

Laatst gewijzigd op: 17/07/18