Wijziging van beroep

De informatie “beroep” in het rijksregister vermeldt de activiteit waaruit een persoon zijn voornaamste bestaansmiddelen put.

Bij wijziging van het beroep dient dit aangepast te worden.

Elke verandering van beroep moet worden aangegeven bij de dienst bevolking die dit registreert in het rijksregister. Dit kan belangrijk zijn als je een uittreksel uit dit register nodig hebt.

Ter voorkoming van misbruik bij beschermde beroepen kan er een overlegging van een officieel stuk geëist worden.

Laatst gewijzigd op: 25/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be