Aan de slag bij het lokaal bestuur

Beeld voor personeelsadvertenties - achtergrond

Het lokaal bestuur van Laarne is op zoek naar

  • DESKUNDIGE OMGEVING

Contractueel - Voltijds - onbepaalde duur  / salarisschaal B1-B3 / Aanleg wervingsreserve

Meer info : 
Meer informatie via de dienst Personeel & Organisatie van de gemeente, nummer 09/365 46 32, vacatures@laarne.be

Sollicitaties gericht aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne, tot uiterlijk 18 februari 2019 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt),
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure, samen met alle daarop vermelde documenten, en bezorg je dossier per aangetekend schrijven, per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de dienst Personeel & Organisatie tegen ontvangstbewijs.

  • GEDIPLOMEERDE VERPLEEGKUNDIGEN

Contractueel - salarisschaal C3-C4 / Aanleg wervingsreserve

Meer info:
Meer informatie via de personeelsdienst OCMW Laarne, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, tel. 09/365 46 90, personeelsdienst@ocmwlaarne.be

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 februari 2019 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt).
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan mevrouw Dorine Van Damme, personeelsdienst OCMW Laarne, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, per aangetekend schrijven, per e-mail aan personeelsdienst@ocmwlaarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de personeelsdienst OCMW Laarne, tegen ontvangstbewijs.

  • BACHELORS IN DE VERPLEEGKUNDE

Contractueel - salarisschaal BV1-BV3 / Aanleg wervingsreserve

Meer info:
Meer informatie via de personeelsdienst OCMW Laarne, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, tel. 09/365 46 90, personeelsdienst@ocmwlaarne.be

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 februari 2019 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt).
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan mevrouw Dorine Van Damme, personeelsdienst OCMW Laarne, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, per aangetekend schrijven, per e-mail aan personeelsdienst@ocmwlaarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de personeelsdienst OCMW Laarne, tegen ontvangstbewijs.

  • ZORGKUNDIGEN

Contractueel - salarisschaal C1-C2 / Aanleg wervingsreserve

Meer info:
Meer informatie via de personeelsdienst OCMW Laarne, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, tel. 09/365 46 90, personeelsdienst@ocmwlaarne.be

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 februari 2019 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt).
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan mevrouw Dorine Van Damme, personeelsdienst OCMW Laarne, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, per aangetekend schrijven, per e-mail aan personeelsdienst@ocmwlaarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de personeelsdienst OCMW Laarne, tegen ontvangstbewijs.

  • LOGISTIEK COÖRDINATOR

Contractueel - salarisschaal B1-B3 – voltijds/ Tijdelijke vervanging

Het woonzorgcentrum Hof ten Kouter behoort tot de meest eigentijdse voorzieningen in de streek en huisvest 99 zorgbehoevende ouderen. De nieuwste technologieën zijn geïntegreerd om de medewerkers optimaal te ondersteunen bij hun zorg aan de bewoners.

Functie: Je geeft leiding aan het personeel van de logistieke pool en het technisch personeel binnen het woonzorgcentrum. Je bent verantwoordelijk voor het facilitair beheer van het woonzorgcentrum. Als logistiek coördinator draag je bij tot het optimaliseren van de veiligheid en de leef- en werkomgeving van de bewoners en medewerkers zodat de globale dienstverlening vlot, efficiënt en kwaliteitsvol verloopt. Je vervult eveneens de functie van interne preventieadviseur binnen het OCMW van Laarne.

Aanbod: Contractuele functie - Salarisschaal B1-B3 -  gunstige vakantieregeling - maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring kan onbeperkt in aanmerking genomen worden.
Voorwaarden:
Houder zijn van een bachelordiploma in een technische richting/facilitair management of houder zijn van een attest basisopleiding preventieadviseur (codex titel II art. 21) of deze behalen na indiensttreding
Solliciteren:
Sollicitatiebrief + CV  richten  aan mevrouw Dorine Van Damme, personeelsdienst OCMW Laarne, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, of  per e-mail aan personeelsdienst@ocmwlaarne.be

Spontane sollicitatie

U wenst te werken bij de gemeente en er is geen openstaande vacature? Geen nood!
U kan een sollicitatieformulier invullen en downloaden. Op het moment dat er een vacature wordt opengesteld zult u, wanneer u in aanmerking komt voor de functie aangeschreven worden om uw officiële kandidatuur in te dienen.

Klik hier voor het sollicitatieformulier

Laatst gewijzigd op: 12/02/19

Personeel en Organisatie Gemeente

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 32
F 09/366 29 70
personeelsdienst@laarne.be
vacatures@laarne.be

Personeelsdienst OCMW

Nerenweg 3
9270 Kalken
T 09-365.46.90
F 09-366.50.43
personeelsdienst@ocmwlaarne.be