Aan de slag bij het lokaal bestuur

vacaturefoto2019

Aanleg van een werfreserve voor de functies van deskundige omgeving & deskundige ruimte

Voltijds - contractueel - salarisschaal B1-B3

Functie-inhoud:

  • Deskundige omgeving:
    Je hebt de administratieve organisatie van omgevingsaanvragen tot taak in de meest ruime zin.
    Je verzorgt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en begeleidt de burger met al zijn vragen in de materie van de ruimtelijke ordening en milieu. 
  • Deskundige ruimte:
    Je ondersteunt enerzijds het clusterhoofd ruimte in zijn dagelijkse taakstellingen en anderzijds oefen je zelfstandig een aantal taakstellingen uit onder diens toezicht, inzonderheid rond werkplanning en preventie.  Zo ontwikkel, implementeer en volg je mede de beleidsmatige initiatieven op inzake grondgebiedszaken.

Profiel:
Je bezit een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
Laatstejaarsstudenten die met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van vier maanden hun einddiploma kunnen behalen, worden tot de procedure toegelaten. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Aanbod:
Voltijdse tewerkstelling - boeiende functie - opleidings- en ontwikkelingskansen - gunstige vakantieregeling - salarisschaal B1-B3 met maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar.

Selectieprocedure:
Schriftelijke gedeelte : zaterdag 7 maart 2020

Mondelinge gedeelte : zaterdag 14 maart 2020 of maandag 16/dinsdag 17 maart 2020 ’s avonds
In de week tussen de beide andere selectiegedeelten wordt tevens een psychotechnisch gedeelte georganiseerd.

Meer info: infobundel deskundige Omgeving - infobundel deskundige Ruimte

Solliciteren: 
Tot uiterlijk 24 februari 2020 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt).
Via het inschrijvingsformulier uit de infobrochure, te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven, per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de dienst Personeel & Organisatie tegen ontvangstbewijs

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

Verpleegkundige - WZC Hof ten Kouter

Lees hier alle info.

Spontane sollicitatie

U wenst te werken bij de gemeente en er is geen openstaande vacature? Geen nood!
U kan een sollicitatieformulier invullen en downloaden. Op het moment dat er een vacature wordt opengesteld zult u, wanneer u in aanmerking komt voor de functie aangeschreven worden om uw officiële kandidatuur in te dienen.

Klik hier voor het sollicitatieformulier

Laatst gewijzigd op: 3/02/20

Personeel en Organisatie Gemeente

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 32
F 09/366 29 70
personeelsdienst@laarne.be
vacatures@laarne.be

Personeelsdienst OCMW

Nerenweg 3
9270 Kalken
T 09/365.46.90
F 09/366.50.43
personeelsdienst@ocmwlaarne.be