Opstart onderneming

Je wil zelfstandige worden en een eigen bedrijf oprichten.  Dit roept ongetwijfeld vele vragen op :

 • Kies ik voor een hoofd- of bijberoep?
 • Ga ik voor een éénmanszaak of verkies ik een vennootschap?
 • Welke procedure moet ik volgen?
 • Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?
 • Kan ik beroep doen op steunmaatregelen?

Je moet 18 jaar zijn om je als zelfstandige te kunnen vestigen. Alleen vaklieden vormen hierop een uitzondering: zij kunnen vanaf 16 jaar zelfstandige worden als hun ouders of voogd daarmee akkoord gaan.

Verplichte stappen

Je moet volgende stappen zetten om zelfstandige te worden:

 • Een juridisch statuut kiezen: éénmanszaak of vennootschap?
 • Een zichtrekening openen
 • opstellen van een oprichtingsakte van een vennootschap
 • Neerleggen van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel
 • Oprichtingsakte laten registreren
 • Contact opnemen met een ondernemingsloket
 • De BTW-identificatie
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Aansluiting bij een ziekenfonds
 • Zich verzekeren tegen onvoorziene tegenslagen als ziekte, brand, arbeidsongevallen, enz.
 • Personeel aanwerven

Agentschap Ondernemen

Hebt u startersplannen ? Bent  u ondernemer? Wat kan u van het Agentschap Ondernemen verwachten?Agentschap Ondernemeni

Informatie en advies over de overheidsmaatregelen : over financiering, over het vestigen van een onderneming, over de vergunningen die u nodig hebt, over de wetgeving die u moet kennen,… U kan ook zelf aan de slag met de subsidiedatabank of het startkompas om de haalbaarheid van uw project te beoordelen. Voor complexe vragen kan u terecht bij  een accountmanager .

Subsidies zoals de kmo-portefeuille of de ecologiepremie, voor bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen, voor hinder bij openbare werken…

Surf naar www.agentschapondernemen.be of maak een afspraak in een van de provinciale kantoren.

U kunt met uw ondernemersvragen vanzelfsprekend in de eerste plaats terecht bij uw gemeente.

Ondernemersloket

Een ondernemersloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Om erkend te worden, moet het loket aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deze informatie en nog veel meer vindt U in de brochure Zelfstandige worden 2019. U vindt er ook een lijst van de verschillende ondernemingsloketten.

Diverse links

Je kan over het opstarten van ondernemingen veel informatie vinden op de volgende websites :

Laatst gewijzigd op: 7/05/19

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be