Ondernemen

Gratis inforeeksen 'Starten met je eigen zaak na je 50ste'

Bij het starten van een eigen zaak op oudere leeftijd komt er wel wat om de hoek kijken! Daarom organiseert Integraal VZW (de 50+ ondernemerswerking van  UNIZO en Zenito Sociaal Verzekeringsfonds) een praktische opleidingsreeks over het starten met een eigen zaak na je vijftigste.

Tijdens de vierdelige cyclus krijg je uitgebreid informatie over de startmodaliteiten, over je nieuwe zelfstandigenstatuut en de gevolgen op je pensioen en sociaal statuut, over de bijdragenregeling in hoofd- en bijberoep, over je (aanvullende) sociale bescherming, over verdere begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden, over premies, kredieten en startersleningen en over het versterken van je ondernemersvaardigheden en je netwerk.

Droom je als vijftigplusser van een nieuwe carrière als ondernemer? Schrijf je dan vandaag nog in!
De reeks vindt plaats op 2 plaatsen in Vlaanderen te Brussel (UNIZO) en te Gent (VAC) en gaat eind november 2018 van start. Lees hier het Programma Gent Start50+ najaar 2018.
Wens je meer info of in te schrijven, mail dan uw naam en adresgegevens naar marc.gommers@integraalvzw.be, bel naar 02 21 22 221 of schrijf u in via de website www.ondernemen50plus.com .

Deelnemen is kosteloos.

START 50+-1

Geen toeslag meer voor betalen met bankkaart, via overschrijving of domiciliëring


Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Kom alles te weten in dit filmpje en in onderstaande 11 vragen en antwoorden.

1. Handelaars mogen dus geen enkele kost voor betalingen met bankkaart meer aanrekenen?

Dat klopt. Het wordt verboden voor handelaars om een toeslag of extra kost te vragen aan de klant voor betalingen met een betaalkaart of voor betaling via overschrijving of domiciliëring. Tot nu toe kon een handelaar wel extra kosten aanrekenen, maar enkel om de werkelijke kost te dekken die hij maakte voor het aanbieden van elektronische betalingen. Hij mocht er met andere woorden geen winst op maken. Maar dat valt binnenkort weg en dus moet de consument nergens meer extra betalen omdat hij met de kaart betaalt.

2. Voor welke kaarten of soort betalingen?

Voor alles. België besliste om te kiezen voor een algemeen verbod voor de handelaar om kosten aan te rekenen voor het gebruik van alle soorten betaalinstrumenten. Voor alle transacties met debetkaarten (zoals Bancontact, Maestro, V-pay) en kredietkaarten (Mastercard, Visa, American express, Diners Club,…) mag de handelaar dan ook geen kosten meer doorrekenen aan de consument. Ook voor overschrijvingen en domiciliëringen in de SEPA-zone (de Europese Unie en enkele andere Europese landen zoals Ijsland, Noorwegen en Zwitserland) mag de handelaar geen kost meer aanrekenen.

3. Waarom een algemeen verbod?

Dat zorgt voor meer duidelijkheid. De keuze van België om het verbod op extra kosten uit te breiden naar alle betaalinstrumenten, heeft als doel om ze allemaal gelijk te stellen. Daarnaast biedt het voor de handelaar en de consument ook duidelijkheid: een handelaar mag voor geen enkele kaartbetaling extra kosten aanrekenen.

4. Geldt het verbod ook voor onlinebetalingen?

Ja, het verbod om extra kosten aan te rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet. Ook online mag een handelaar geen toeslag meer aanrekenen bij de betaling van je bestelling.

FOD ECONOMIE

5. Bij online aankopen worden vaak administratieve kosten aangerekend (bijvoorbeeld bij tickets voor evenementen). Hoe kan ik zeker weten dat er zo geen kosten voor elektronisch betalen worden meegerekend?

Een handelaar moet altijd duidelijk vermelden wat er onder administratieve kosten valt. Als een consument dus extra kosten boven op het bedrag van zijn bestelling moet betalen, moet hij informatie krijgen over de redenen van de toeslag. Als het toch niet duidelijk is en je denkt dat er verborgen kosten voor betaalkaarten worden meegerekend, dan kun je altijd meer uitleg vragen aan de handelaar of het melden bij de FOD Economie.

6. Geldt dit verbod ook voor overschrijvingen?

Ja, ook bij betalingen via overschrijving of domiciliëring mag geen toeslag meer worden aangerekend. Opgelet: dat geldt enkel voor transacties in de SEPA-zone.

7. En wat met betalingen bij een gemeente of overheidsdienst?

Het verbod om extra kosten aan te rekenen geldt voor alle betalingen met de kaart en dus ook voor vrije beroepen, overheidsdiensten, gemeentebesturen, intercommunales en andere organisaties.

8. Bestaat het risico niet dat handelaars alleen nog cash zullen aanvaarden?

Dat kan, maar het is weinig waarschijnlijk. De Europese Unie heeft enerzijds de kosten die een handelaar moet betalen voor het gebruik van het elektronisch betaalverkeer al beperkt. Dat had een positief effect op de kosten die een handelaar aan de consument kon doorrekenen. Anderzijds merken we eerder een omgekeerde ontwikkeling: handelaars moedigen elektronisch betalen aan omdat ze niet te veel cash in hun winkel willen om evidente veiligheidsredenen.

9. Mag een handelaar betalingen met de kaart weigeren onder een bepaald bedrag? Bijvoorbeeld geen betalingen met de kaart onder de 15 euro.

Ja, dat mag hij, voor zover de handelaar de consument duidelijk informeert over deze beperking.

10. Mag een handelaar cashbetalingen weigeren en enkel bankkaarten aanvaarden?

Neen, dat mag hij niet. Cashgeld is een wettelijk betaalmiddel en een consument moet hier steeds mee kunnen betalen. Cashbetalingen zijn wel beperkt tot maximaal 3.000 euro.

Een handelaar mag betalen met de kaart wel aanmoedigen door bijvoorbeeld korting te geven als je met de kaart betaalt.

11. En wat als een handelaar toch nog kosten voor betalen met de kaart aanrekent?

Als je ziet dat een handelaar kosten aanrekent voor kaartbetalingen, dan kun je de handelaar er gerust over aanspreken en zeggen dat dit niet wettelijk is. Hoe dan ook heb je altijd de mogelijkheid om cash te betalen. Meld het ook zeker bij de FOD Economie via meldpunt.belgie.be.

Bewegwijzering langs gewestwegen. Wat mag, wat niet?

Onze Vlaamse wegen staan dicht bezaaid met borden die de weg aangeven naar toeristische trekpleisters, campings, restaurants, handelszaken, industriezones en andere locaties. De veelheid aan wegwijzers komt echter niet altijd de duidelijkheid ten goede. Het is soms moeilijk om door het bos de bomen te zien. Nochtans zijn deze aanwijzingsborden in de eerste plaats bedoeld om weggebruikers richting te geven en een veilig en vlot verkeer te verzekeren. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de regelgeving over bewegwijzering opgefrist en de wegwijzers langs gewestwegen opgelijst en geëvalueerd. 

Daarnaast worden alle bestaande borden nog eens getoetst aan deze regelgeving. De borden die niet stroken met de regels worden verwijderd. Op die manier willen we terug meer eenduidigheid en eenvoud krijgen in de bewegwijzering en zorgen voor een overzichtelijker en veiliger wegbeeld.

Omdat dit een impact kan hebben op de bewegwijzering naar handelszaken, restaurants, campings maar ook bedrijven en industrieterreinen heeft het agentschap een folder ontworpen waarin de belangrijkste regels over bewegwijzering overzichtelijk en duidelijk staan uitgelegd. De folder biedt daarnaast ook een antwoord op een aantal concrete en praktische vragen die vergunninghouders van dergelijk bord zich kunnen stellen. Alle vergunninghouders of verantwoordelijken van geïnventariseerde borden krijgen deze folder ook bezorgd.

Wil je meer weten? Je kan de folder hier downloaden: folder bewegwijzering gewestwegen

Gewestwegen in Laarne zijn :  N445 (Heirweg – Dendermondsesteenweg) , N449 (Rivierstraat), de Colmanstraat en de Provinciebaan (vanaf Wetteren tot aan de Colmanstraat ).
Dit betekent dat u voor het aanvragen van een inname openbaar domein (plaatsen container, stelling, ...) en voor het plaatsen van publiciteit (borden, wegwijzers, ...) langsheen deze wegen, contact moet opnemen met :

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
9000 Gent
tel.: 09/276 26 00
mail : wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Laatst gewijzigd op: 21/08/18