Laarne gezonde gemeente

GezondeGemeente_logo_RGB - kopie

Iedereen uit Laarne heeft recht op een “gezonde” gemeente. Om dit te realiseren ondertekende het bestuur een charter “Laarne gezonde gemeente”  met Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dhr. Jo Vandeurzen en Voorzitter VIGeZ vzw mevr. Inge Vervotte. Gemeente en OCMW zullen in de uitwerking van hun beleid niet enkel de nodige aandacht aan gezondheid besteden maar het tevens structureel verankeren in de meerjarenplanning.Samen met Logo gezond plus vzw worden doelstellingen en acties uitgewerkt op lokaal niveau rond de 7 Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen m.b.t. o.a. borstkankerpreventie, vaccinatiecampagne, geestelijke gezondheid en valpreventie.

Komende activiteiten

-

Laatst gewijzigd op: 21/08/18