Sociaal Huis

De diensten van het OCMW worden in het voorjaar 2015 ondergebracht in het Sociaal Huis, gevestigd in de Nerenweg 3 te 9270 Kalken. Het sociaal huis vormt de toegangspoort naar het brede welzijnslandschap.
We trachten alle inwoners van Laarne en Kalken, met een specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren, kansen te geven zodat iedereen zelf een kwaliteitsvol leven kan uitbouwen. Dit betekent dat mensen
kansen moeten hebben op een kwaliteitsvolle huisvesting, toegang tot kwaliteitsvolle zorg en gezondheid en dat mensen kansen krijgen op een volwaardige participatie in de maatschappij.

Met de invoering van het Sociaal Huis wensen we ervoor te zorgen dat elke burger nog gemakkelijker gebruik kan maken van de dienstverlening van het OCMW, gemeente en diverse sociale organisaties.
Het Sociaal Huis zal zo één centraal aanspreekpunt en informatieloket vormen waar U terecht kan met al uw vragen over sociale dienstverlening en waarbij U correct doorverwezen wordt naar de juiste
instanties en diensten. U kan bij ons terecht met al uw vragen van sociale, financiële, juridische, relationele, persoonlijke en psychische aard.

Wij helpen U graag verder! Neem gerust contact op via :

Sociaal Huis

Tel: 09/365.46.90
Fax: 09/366.50.43
Mail: sociale.dienst@ocmwlaarne.be
Zitdag voorzitter: na afspraak (0494 54 09 65),
elke woensdagnamiddag vanaf 16u00.

Laatst gewijzigd op: 15/01/15