Personen met een handicap

Gratis nummer voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen gratis bellen naar de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid op het groene nummer 0800 987 99 ( dit vervangt het oude nummer van het contact center 02 507 87 99).

Waarom een gratis nummer?

Ondanks de vele inspanningen was het contact center niet altijd in staat om op elk moment het hoofd te bieden aan de grote toestroom van oproepen. Zo behandelde het in 2009 meer dan 530.000 oproepen. Deze situatie leidde soms tot lange wachttijden voor de gebruikers. Omdat personen met een handicap vaak in een moeilijke financiële situatie zitten, vindt de DG Personen met een handicap het niet meer dan logisch en zelfs noodzakelijk om vanaf nu de kosten van deze oproepen zelf te dragen.

Waarvoor kan u er terecht?

Deze en meer info vindt u op de vernieuwde website van FOD Sociale Zekerheid - Personen met een handicap

Financiële tegemoetkomingen

De federale overheid kent financiële tegemoetkomingen toe aan personen met een handicap die niet over voldoende inkomsten beschikken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Deze tegemoetkomingen zijn:

  • de inkomensvervangende tegemoetkoming 
  • de integratietegemoetkoming 
  • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 
  • verhoogde kinderbijslag

Het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap is bedoeld voor de minstbedeelden.

Sociale en fiscale voordelen

Personen met een handicap hebben ook recht op sociale en fiscale voordelen:

  • een belastingvermindering 
  • de toegang tot sociale huisvesting 
  • de parkeerkaart 
     Voorwaarden

    Om deze voordelen te genieten , moet wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden :

  • medische voorwaarden 
  • inkomensvoorwaarden 
  • leeftijdsvoorwaarden 

Uitgebreide informatie vindt u op:

FOD Sociale Zekerheid : Personen met een handicap
Sociale Zekerheid.be

rechtenverkenner

Laatst gewijzigd op: 9/01/13

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be