Nuttige links

Hieronder vindt u alvast enkele nuttige links terug inzake thema's gelinkt aan de dienst burgerzaken :

FOD Buitenlandse Zaken (Diplomatie)

Vlaanderen kiest

Rechtenverkenner

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken  (Dienst vreemdelingenzaken)

Laatst gewijzigd op: 21/09/18

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be