Stamboomonderzoek / genealogie

De registers van de burgerlijke stand kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden.

Voor documenten recenter dan 100 jaar hebt u toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

De opzoekingen gebeuren door de burger-opzoeker zelf en zijn gratis.

Een kopie uit de registers kan tegen betaling afgeleverd worden (0,25 euro voor A4 formaat en 0.50 euro voor een A3 formaat)

De verantwoordelijke maakt je wegwijs in ons archief.

Laatst gewijzigd op: 19/03/14

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be