Overschrijving akten uit het buitenland

Akten die in het buitenland worden opgemaakt kunnen onder bepaalde voorwaarden worden overgeschreven in België.

Je moet de originele akte voorleggen, zo nodig voorzien van de bij de wet bepaalde legalisatie en een voor éénsluidende vertaling daarvan, opgemaakt door een beëdigd vertaler.

Dit kan gebeuren in je woonplaats of de plaats waar iemand zich voor het eerst vestigt bij zijn terugkeer in België.

Als je hieraan niet voldoet zijn er alternatieven.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst burgerzaken.

Laatst gewijzigd op: 10/03/10

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be