Concessies en opvolging

Dit betreft  het huren van een perceel /stuk grond op het kerkhof.

Op beide kerkhoven worden concessies verleend voor 25 jaar of 50 jaar.

Er bestaan: 

  • Concessies in volle grond voor 1 of 2 personen
  • Grondconcessies met kelder voor 1,2,3 personen of 3 personen min. 1 urne (enkel met concessie voor 50 jaar)
  • Concessies in het columbarium max. 2 urnen
  • Concessies op het urnenveld max. 2 urnen

Concessies (excl. kelderconcessies) kunnen verlengd worden voor 10 jaar.

Een kelderconcessies kan enkel verlengd worden voor een nieuwe termijn van 50 jaar.

Kinderen tot 12 jaar kunnen begraven worden in een gratis concessie 20 jaar, gratis te verlengen per 10 jaar.

Oud - Strijders kunnen begraven worden in een gratis concessie 20 jaar, gratis te verlengen per 10 jaar.

Inwoners worden kosteloos begraven voor een termijn van 15 jaar.

Als men een concessie heeft voor een graf is men verplicht dit graf te onderhouden. Bij verwaarlozing kan er aan de concessie een einde gesteld worden.

Men moet  zich - bij het plaatsen een gedenksteen- houden aan de voorwaarden die bepaald zijn in het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Voor meer informatie: zie nuttige documenten.

De prijzen zijn vastgelegd in het retributiereglement.

Nuttige documenten:

- Retributie concessies en andere op de gemeentelijke begraafplaatsen
- Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen
- Algemeen politiereglement - Afdeling 7

Laatst gewijzigd op: 5/04/17

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be