Peter - of meterschap en funerair erfgoed

Funerair erfgoed

Op de begraafplaatsen van Laarne en Kalken liggen diverse graven met een bijzondere betekenis. Het zijn graven die, vanwege de persoon die er begraven ligt of vanwege het aanwezige gedenkteken, een bijzondere waarde hebben. Deze graven hebben jammer genoeg geen concessiehouder meer waardoor ze dreigen te verdwijnen.

Om dergelijke graven met een funerair historisch waardevol karakter te behouden kan het gemeentebestuur beslissen om ze op te nemen in een lijst van funerair erfgoed. Hierbij wordt de gemeente eigenaar van het graf en verbindt het zich ertoe om dit graf in stand te houden.

U kan de gemeente hierbij helpen door peter of meter te worden van een beschermd graf. Zo helpt u ook mee om het funerair erfgoed van de gemeente in stand te houden.

Peter - of meterschap

Bij peter - of meterschap van een graf blijft de gemeente eigenaar van het graf. De gemeente zal ook instaan voor grotere, structurele instandhoudingswerken van dit graf(monument).
De peter of meter staat in voor het dagelijks onderhoud van het graf. De peter of meter poetst het graf op, plaatst (af en toe) een bloemetje, meldt schade aan de gemeente,  enz.…
Het peter – of meterschap op een graf is uiteraard gratis en is geldig voor 10 jaar, eventueel verlengbaar nadien. De peter of meter wordt, indien gewenst, vermeld in het infoblad van de gemeente.
U kan het peter - of meterschap aanvragen via de dienst Burger en Welzijn.

Welke graven komen in aanmerking voor peter - of meterschap?

De lijst met graven die in aanmerking komen voor peter - of meterschap vindt u hier: Lijst peter - of meterschap update september 2018.

Contact en info:

 dienst Burger en Welzijn - tel 09/ 365.46.01 - burgerzaken@laarne.be

Laatst gewijzigd op: 4/09/18