Begraafplaatsenbeheer

Wat?

In onze gemeente is er één begraafplaats in de deelgemeente Laarne en één in de deelgemeente Kalken.

Ze zijn bestemd voor de teraardebestelling van lijken, het begraven van de as, het bijzetten van de as in het columbarium en het verstrooien van gecremeerde lijken op de asweide.

De 3 eerstgenoemde mogelijkheden al dan niet met concessie.

De begraafplaatsen zijn toegankelijke elke dag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur.

De toegang tot de begraafplaatsen is evenwel verboden tijdens ontgravingen.

Voor wie?

  • Inwoners van de gemeente
  • Op eenvoudig verzoek van de ouders - met inschrijving in de gemeente - worden levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt volgens de daartoe voorziene mogelijkheden op de beide begraafplaatsen begraven
  • Personen die verleden zijn op het grondgebied van de gemeente
  • Personen die uit noodzaak opgenomen zijn in een instelling buiten de gemeente, maar die voor hun opneming hun gewone verblijfplaats in Laarne of in Kalken hadden
  • Personen die op het ogenblik van overlijden niet meer in Laarne wonen, maar die wel gedurende 30 jaar in Laarne of Kalken hebben gewoond
  • Niet-inwoners van de gemeente, mits het betalen van het tarief vastgesteld door de gemeenteraad

Voorwaarden

zie nuttige documenten: Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

Wat te doen?

meestal worden de formaliteiten vervuld door de begrafenisondernemer, als de familie dit zelf wil regelen neemt men best contact op met de dienst Burger en Welzijn

Wat nodig?

een toelating tot begraven of crematie;

enkel in gevallen van een concessie een ingevulde aanvraag tot concessie

Kost?

zie nuttige documenten: Retributie concessies en andere op de gemeentelijke begraafplaatsen

Nuttige documenten

- Retributie concessies en andere op de gemeentelijke begraafplaatsen
- Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

- Algemeen politiereglement - Afdeling 7

Laatst gewijzigd op: 5/04/17