Akte van erfopvolging en attest van erfopvolging

Deze documenten zijn nodig om delen van een erfenis vrij te maken voor de wettelijke erfgenamen (bijvoorbeeld het deblokkeren van de bankrekening(en)).

  • Een akte van erfopvolging wordt opgemaakt door de notaris
  • Een attest van erfopvolging wordt afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor (successie-kantoor).

Nuttige links:

Laatst gewijzigd op: 19/09/16

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be