Crematie

Wat?

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot gecremeerd worden. Bij een crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand in een crematorium

Voor wie?

Voor iedereen. Men kan een crematie zelf regelen of men kan beroep doen op een begrafenisondernemer, die zorgt voor de volledige afhandeling van de crematie.

Voorwaarden

Om een overledene te cremeren moet er toestemming zijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Er moet wel nagegaan worden of de overledene geen laatste wilsbeschikking opgesteld heeft die crematie uitsluit.

Wat te doen?

Meestal regelt de begrafenisondernemer dit. In het andere geval meldt men zich aan bij de dienst burgerlijke stand met de hieronder vermelde documenten

Wat nodig?

Volgende documenten moeten voorgelegd worden bij een aanvraag tot crematie:

  • Een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met aanduiding dat het gaat over een natuurlijk, niet gewelddadig of verdacht overlijden en dat het lichaam niet voorzien is van een pacemaker.
  • Als betrokkene hier niet gedomicilieerd is, is een laatste wilsbeschikking vereist.
  • Wanneer een natuurlijk overlijden is vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
  • Bij vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot crematie van de procureurs des Konings nodig

Kost?

gratis

Links

http://www.belgium.be/nl/familie/overlijden/crematie/ 

Intercommunale Westlede

Laatst gewijzigd op: 25/10/12

Burgerlijke stand

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be