Euthanasie / wilsverklaring

Onder euthanasie wordt verstaan: het opzettelijk levenbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene op diens verzoek.

Vanaf 1/9/2008 kan elke burger naar de gemeente stappen om er een wilsverklaring betreffende euthanasie in te dienen.

  • Men moet meerderjarig zijn om een verklaring te kunnen afleggen
  • De wilsverklaring blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar
  • De indiener moet er zelf over waken dat zijn wilsverklaring om de 5 jaar wordt herbevestigd als hij wenst dat ze geldig blijft.
  • De verklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.
  • De wilsverklaring kan ook een of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.
  • Een wilsverklaring kan op elk moment ingetrokken worden of aangepast.

Link:

Website Waardig sterven

Laatst gewijzigd op: 14/11/13

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be